Okiceni Korzo

U ovogodišnje radove kićenja utrošit će se ukupno 427.810 kuna. U dane praznika i vikendom dekoracije će neprestano svijetliti, a u ostale dane svijetlit će od 5,30 do 8,30 te od 15,30 do 23,30 sati. Manji dio dekoracije, na dijelovima gdje ne postoje razvodni ormari za dekoraciju, bit će spojen na elektro instalaciju javne rasvjete te će se paliti i gasiti s javnom rasvjetom. Bit će postavljena samo jedna jelka i to na Korzu ispred zgrade gradske uprave, a kićenje užeg i šireg centra grada obuhvaća deset objekata javne i crkvene namjene i deset mjesnih odbora, kao i prošle godine, dok će u vrijeme blagdana tradicionalno svijetliti i Trsatska gradina.

“U okolnostima u kojima trenutačno živimo i radimo uvijek se vode rasprave treba li kititi grad ili ne. Naša procjena je da treba, ali znatno skromnije nego smo to činili prethodnih godina kada su troškovi kićenja dosezali iznos od milijun kuna. No, ugodnu atmosferu za blagdane nedvojbeno možemo postići i puno skromnijim sredstvima”. poručio je gradonačelnik Obersnel.

Za kićenje u središtu grada, u većoj mjeri, koristit će se postojeća oprema koja je nabavljena ranijih godina, a kupljena je i nova dekorativna oprema koja će u dijelu zamijeniti dotrajalu. Postojeća oprema će se servisirati u smislu izmjene neispravnih žarulja, grla, kabela i slično.

U prvim minutama nove godine s lukobrana će se ispaljivati vatromet.