Grad Grobnik, Kaštel, Grobnišćina

Natječaj je anoniman, stoga pjesmu
ispisanu u pet primjeraka te snimljenu na CD-u treba potpisati šifrom i poslati
na adresu: Katedra ČS za Grobnišćinu, Grad Grobnik 1, 51219 Čavle,  s naznakom „Natječaj za najbolju pjesmu na
čakavšćini”.  U zasebnoj, zatvorenoj
kuverti treba poslati osobne podatke: puno ime autorice ili autora, adresu,
telefon i šifru.

Neće se uzimati u obzir prijave koje ne
ispunjavaju navedene uvjete.

Natječaj je otvoren do 15.
studenoga  2015. Prispjele pjesme će
ocijeniti prosudbena komisija, koju će imenovati Predsjedništvo Katedre ČSG.

 

Nagrade:

– prva nagrada – 1.000,00 kn netto

– druga nagrada – 800,00 kn netto

– treća nagrada – 500,00 kn netto

– osim toga će 10 najboljih pjesama
biti  objavljeno u sljedećoj knjizi
„Grobničkoga zbornika“  te na Katedrinoj
web stranici.

 

Dodjela nagrada i javno čitanje
nagrađenih pjesama bit će 18. prosinca 2015. godine u okviru završne priredbe
manifestacije Grobnička jesen 2015. u Domu kulture Čavle.