MO VOJAK

Drage Šćitara
Kumičićeva: brojevi: 77, 79 i 81
Marohnićeva
Mihanovićeva
Mirka Piškulića
Nike Katunara
Prilaz Vladimira Gortana
Radićeva: brojevi od 1 do 22, 24, 26 i 28
Slavka Krautzeka: brojevi 66/B, 66/C i 66/D, 76, 78, 82, 84, 84/A, 84/B, 85, 88, 89, 91, 92/A, 92/B, 92/C, 93, 95, 96, 97.

Kalendar događanja