MO SVETI NIKOLA

Crnčićeva
Franje Čandeka: brojevi 39, 44, 46 i 48
Giordana Smolikara
Hegedušićeva
Ivana Luppisa
Ivana Matetića Ronjgova
Jože Vlahovića
Krnjevo
Liburnijska: brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 4, 6 i 8
Milutina Barača: brojevi 15, 15/1, 15/2 i parni od 48. do 56/A i 58
Mirka Čurbega
Nova cesta: broj 2
Pod Jelšun
Vidovićeva cesta: broj 2
Zametska: neparni brojevi od 1 do 53 i parni od 2 do 74
Zvonimirova: neparni brojevi od 3/1 do 23 i parni od 60 do 72

Biračko mjesto broj 31, SVETI NIKOLA, u prostorijama Dječjeg vrtića “Krnjevo”, Karasova 4 koje obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama:

Antuna Kosića Rika: brojevi 11, 11/A, 11/B, 11/C, 12, 12/A, 12/B, 15 i 17
Becićeva: brojevi 2, 4 i 6
Giuseppea Carabina: brojevi 7, 11 i 12
Ivekovićeva
Karasova
Kršinićeva
Maria Gennaria: brojevi 20,21, 21/A, 22, 23, 23A i 23/B
Medovićeva
Meštrovićeva
Simonettieva
Udatnoga
Venuccieve stube

Kalendar događanja