MO ŠKURINJE

Budicinova
Devetnaeste udarne divizije
Drežnička
22. lipnja
Ive Lole Ribara
Milana Rustanbega
Negrieva
Osječka ulica brojevi 61, 65, 67, 67/A, 67/B, 67/1, 67/2, 69, 69/A, 69/B, 70, 70/A, 71, 72, 72/1,74, 74/A, 74/A1, 74/A2/, 74/A3, 74/B, 74/B1, 74/C, 74/D, 74/E, 74/F, 76, 78, 80, 82, 84, 84/A
Paškinovac brojevi 30/A i 32/A
Put Lovrankini
Ružice Mihić 23/A i 23/B
Sadska
Save Jugo Bujkove
Save Vukelića
Škurinje
Škurinjska cesta
Škurinjskih boraca
Škurinjskih žrtava
Tibljaška cesta