MO ŠKOLJIĆ

Agatićeva
Alda Colonella
Andrije Medulića
Ante Starčevića
Antuna Dalmatina
Đure Šporera
Fiumara
Frana Supila: parni brojevi od 6 do 16
Gornja vrata
Grivica
Ivana Grohovca
Janeza Trdine
Jelačićev trg 11, 12, 12/A i 13
Krojačka
Marka Marulića
Mljekarski trg
Pavla Rittera Vitezovića
Pavlinski trg
Petra Hektorovića
Pod Kaštelom
Pod Voltun
Pul vele crikve
Ružićeva 34, 34/A, 34/B, 34/C
Slogin kula
Sokol kula: brojevi od 3 do 10
Stara vrata
Stipana Konzula Istranina
Šime Ljubića
Šišmiš
Školjić
Titov trg (brojevi 4, 4/A, 4/B, 4/C, 6, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 10, 10/A i 12, 12/A)
Tkalačka
Trg 128. brigade HV: brojevi 8 i 8/A
Trg Ivana Klobučarića
Trg Ivana Koblera od broja 2 do 6
Trg Jurja Klovića: brojevi 2, 3, 4
Trg Matije Vlačića Flaciusa
Trg Riječke Rezolucije
Trg Svete Barbare
Užarska
Vodovodna
Žrtava fašizma: od broja 1 do 12