MO POTOK

Cambierieva
Josipa Završnika
Krešimirova: brojevi 3, 5, 7, 9, 26, 26 A, 26/B, 26/C, 28, 28/B, 30, 34,34/A, 34/B, 34/C, 34/D, 36, 36/A, 36/B, 36/C, 36/D, 36/E, 36/F, 38, 40, 42 i 52/A
Milana Butkovića
Nikole Cara
Nikole Tesle
Potok
Rikarda Katalinića Jeretova
Stane Vončine
Trg Kralja Tomislava
Viktora Cara Emina
Zdenka Petranovića