MO PODVEŽICA

Andrije Peruča
Braće Pavlinić
Brdo
Drage Gervaisa: brojevi 25, 27, 29 i od 31 do 78
Ede Starca
Franje Matkovića
Jože Gabrovšeka
Kumičićeva: broj 66
Kvaternikova: brojevi 9, 11 i od 13 do 91
Martina Kontuša
Naselje Vulkan
Radnička: brojevi od 1 do 31 i 31/A
Tihovac
Tuhobićki uspon
Vlade Grozdanića
Zdravka Kučića: broj 62

Kalendar događanja