undefined

Andree Benussia
Antuna Marčelje Viškovića
Bakarska
Bihaćka
Branimira Markovića
Branka Blečića: brojevi 3, 4 i 5
Bribirska
Cavtatska
Čepićka
Delnička
Dubrovačka
Emilija Randića
Frane Mladenića
Franje Čandeka: brojevi 2, 2/1, 4, 6, 6/A, 6/B, 8, 8/A, 8/B, 8/D i 10
Hahlić: brojevi 1, 3, 5, 5/A, 5/B, 6, 7,8, 8/B, 9, 10, 11, 15, 15/A, 15/B, 15/C, 15/D, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6? 17, 17/A, 17/B, 17/C,17/D, 17/E, 17/1? 19, 19/A, 19/B, 19/3 21, 23, 25, 27?, 29 i 30
Karlovačka: brojevi 2, 4, 6, 6/A, 10, 12,14, 16, 18, 20, 20/A, 22 i 24
Lička
Lužine
Maria Špilera
Plase: brojevi 1, 3, 5, 6/2, 6/3, 8, 10, 11, 12,13, 14, 15, 15/D?, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10,17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/A, 17/B, 17/C, 17/D, 18, 19, 19/A, 19/B, 19/3?,20, 21, 21/A, 22, 22/B, 22/C, 22/D
Rudolfa Tomšića: brojevi 25, 27, 27/4, 27/10, 27/A, 31/1 i 33
Rujevica brojevi 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 2, 3, 4, 4/A i 5
Vlatke Babić
Vrh Seline: brojevi 1,3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12
Vukovarska: brojevi 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57/A, 59, 62, 64, 65, 65/A, 65/B, 66, 67,68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82/1,82/2, 84, 84/A, 84/B,86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95,96, 96/A, 96/B, 97, 99, 106, 108, 110, 112, 114, 114/A, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130 i 132