MO PEHLIN

Androv breg
Baretićevo
Blažićevo A, B, C i D
Ćićarijska: parni brojevi od 2 do 20, neparni brojevi od 29 do 47
Hosti
Maria Gennaria: od broja 24 do 29/1, brojevi 29/A i 29/B te od broja 31 do 33/A i od 35 do 36
Mihovilići
Minakovo
Pehlin
Plase: 7, 9, 14/A, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8,14/9, 16/1, 16/A, 16/B, 18A, 20/1, 20/2, 20/3, 20/A, 22/1, 22/2 i 22/3, 22/A, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4,24/5, 24/6, 25, 25/1, 25/A, 26, 26/A, 27, 28, 29, 29/A, 29/B, 29/C, 30, 30/A, 30/B, 31, 32, 32/A, 32/B, 32/C, 33, 33/A, 33/C, 34, 34/A, 34/B, 34/C, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 43/A, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 54,54/A, 54/B, 54/C, 55, 55/A, 55/B, 55/C, 56, 56/A, 57, 58, 60, 61, 62, 62/A, 62/B, 63, 64, 64/A, 64/B,64/C, 64/D, 65, 65/A, 65/B, 66, 67, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/A, 70/B, 70/C, 70/D, 71, 71/1,71/2, 71/A, 71/B, 72, 72/A, 75, 76, 81, 82, 82/A, 83, 83/A, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Plasi
Pletenci
Rujevica: brojevi 6 do 6/8 i broj 8
Tići: brojevi 20, 20/A, 22, brojevi od 22/A do 22/J i 22/2 do 22/12
Turkovo
Vrh Seline: brojevi 12/A i 14.