MO PEĆINE

Brajdica: broj 7
Janka Polića Kamova: neparni brojevi od 11 do 111 i parni brojevi od 14 do 108
Pećine
Radnička: neparni od broja 33 do 45
Šetalište trinaeste divizije: neparni brojevi od 11 do 139 i parni brojevi od 16 do 118