U sklopu Riječkog zelenog tjedna Komunalno društvo Čistoća organiziralo je obilazak Reciklažnog dvorišta Mihačeva draga, i to kao vođeni posjet za građane i predstavnike mjesnih odbora. Tijekom obilaska mogli su dobiti više informacija o recikliranju, tipovima otpada, vrstama reciklažnih dvorišta u Rijeci, a djelatnici Čistoće demonstrirali su postupak odlaganja otpada u takvim dvorištima.

U gradu Rijeci trenutno su u funkciji dva reciklažna
dvorišta: Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga i Reciklažno dvorište Pehlin.
Riječ je o nadziranim ograđenim prostorima namijenjenim ponajprije odvojenom
prikupljanju i privremenom skladištenju glomaznog otpada – od namještaja i elektroničkih uređaja preko kemikalija do lijekova i drugog posebnog otpada.

U sklopu Riječkog zelenog tjedna Komunalno društvo Čistoća organiziralo je obilazak Reciklažnog dvorišta Mihačeva draga, i to kao vođeni posjet za građane i predstavnike mjesnih odbora. Tijekom obilaska mogli su dobiti više informacija o recikliranju, tipovima otpada, vrstama reciklažnih dvorišta u Rijeci, a djelatnici Čistoće demonstrirali su postupak odlaganja otpada u takvim dvorištima.Od vrsta otpada bez naknade se od građana zaprima: otpadni
papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, električna i elektronička oprema,
drveni otpad, glomazni otpad, zeleni otpad, otpadne autogume, kemikalije iz
kućanstva, motorna i jestiva ulja i masti, boje, ljepila, fluorescentne cijevi,
toneri, lijekovi, baterije i akumulatori, ambalaža s ostacima opasnih tvari te
ambalaža pod tlakom.

Reciklažno dvorište u Mihačevoj dragi moguće je obići i u
četvrtak, 24. svibnja u 18 sati, a okupljanje je ispred ulaza.

Riječki zeleni tjedan organizira Grad Rijeka u sklopu manifestacije EU GREEN WEEK koju od 21.
do 26. svibnja provodi Europska komisija s naglaskom na temu „Zeleni gradovi za
zeleniju budućnost“.