„Ćakula mladih“ je podcast Savjeta mladih Grada Rijeke, nastao u suradnji sa studentskim portalom Kišobran. U njihovom se studiju snima, no goste bira Savjet mladih Grada Rijeke. To su uglavnom uspješni mladi poduzetnici, sportaši, umjetnici i dr. s kojima dva člana Savjeta mladih vode razgovor.

Ideja Savjeta mladih je da mladima u Rijeci, a i svima koji se tako osjećaju, približe rad Savjeta mladih Grada Rijeke i upoznaju ih s aktualnostima u njihovom gradu, osobama koje rade s mladima ili za mlade i raspravljaju o temama od njihovog interesa.

Mladi se bave ljudima i temama koje ih zanimaju, kako bi druge inspirirali na djelovanje.

„Ćakula mladih“ pokrenuta je u svibnju kada je temeljem usvojenog Programa rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2023. pokrenuta suradnja sa Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci.

Cijelu emisiju, specijalnu božićnu “Ćakulu”, donosimo uskoro!

Kalendar događanja