Jadroagent

Prijedlog Uprave o uporabi dobiti objavljen je na stranicama Zagrebačke burze, Hanfe i Hine dana 02.ožujka 2012.g.

NAPOMENA O IZVORU:

Jadroagent d.d. Rijeka
Trg Ivana Koblera 2, 51000 Rijeka
Tel: +385 51 780 676
Fax: + 385 51 211 817
web: www.jadroagent.hr