Zahtjev za otpis duga dužnik fizička osoba može podnijeti
isključivo za dospjeli dug za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine
provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se na dan
stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkih osoba, odnosno na dan 21.
srpnja 2018. godine još uvijek provodi.

Zahtjev za otpis duga podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati
ime i prezime, adresu i OIB dužnika. Uz zahtjev za otpis duga obavezno se
prilaže ispis podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje kojeg
izdaje Financijska agencija.

Zahtjev za otpis duga može podnijeti u roku od 30 dana od
dana objave ovog poziva, a nepravodobni zahtjev za otpis duga neće se
razmatrati i odbacit će se odlukom. KD Čistoća poziv je objavilo 17. rujna, a
KD Vodovod i kanalizacija 19. rujna.

Na mrežnim stranicama komunalnih društava nalazi se
cjelokupni poziv s uvjetima i načinom podnošenja zahtjeva, uz koji je priložen
i obrazac zahtjeva.

Pozivi i obrasci objavljeni su na internetskim stranicama Čistoće
te Vodovoda
i kanalizacija
.