Udruga SOS Rijeka sa studenticama Centra za ženske studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci postavila je izložbu „Komentari s komentarima“, koja objedinjuje komentare s društvenih mreža, nastale kao reakcija na medijsko izvještavanje o rodno uvjetovanom nasilju i nasilju u obitelji. Komentari odražavaju društveni kontekst nerazumijevanja takvog nasilja, nejednakih odnosa moći počinitelja i žrtve te adresiranje krivnje u pogrešnom smjeru. Cilj izložbe je stoga informirati autore komentara te dekonstruirati sveprisutne mitove o nasilju.

Izložba je dio projekta “Humano obrazovanje – odgovorno društvo”, koji zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Projekt je rezultirao kolegijem “Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“ na kojemu su studenti imali priliku razvijati znanje i vještine o dosad neobrađivanim nastavnim temama, promicanju rodne ravnopravnosti i zaštiti povezanih ljudskih prava.