Državni arhiv u Zadru ovom izložbom, prvi put postavljenom u
Zadru u lipnju 2014., prika­zuje i neke nepoznate detalje toga rata kroz fo­tografije,
novinske članke, proglase, službene i osobne dokumente. Događanja su
fragmentarno prikazana od sarajevskog atentata do ulaska talijanske vojske u
Zadar u studenome 1918. Arhivski mate­rijali korišteni na ovoj izložbi u
vlasništvu su Državnog arhiva u Za­dru, Narodnog muzeja Zadar, Hrvatskog
državnog arhiva, Historij­skog arhiva u Sarajevu i jedne privatne zbirke.
Odabirom ponajviše fotografija, autori su nastojali na najprikladniji način
prikazati sva­kodnevna ratna događanja. Na tome tragu odabrani su i eksponati
četvorice različitih sudionika istoga rata: braće Roberta i Zvonimira Novaković
iz Benkovca, odvjetnika Josipa Petriciolia iz Zadra i teža­ka Stipana Šimunića
iz Bibinja.

Posebnu cjelinu čine 33 fotografije koje je u Zadru snimio
tada osamnaestogodišnji Miroslav Maroević u vrijeme propasti Monarhije i ulaska
talijanske vojske u grad. Državni arhiv u Zadru 2013. godine otkupio je
fotografije od Maroevićevih potomaka i one su ovom izložbom prvi puta
predstavljene javnosti. Fotografije iz dana u dan dokumentiraju važne događaje
koji su se u Zadru dogodili od 31. listopada do 1. prosinca 1918. Njihova je
vrijednost i u činjenici da do sada nisu bili javno dostupni fotografski
materijali iz tih prijelomnih vremena.

Državni arhiv u Rijeci će u Noći muzeja biti otvoren do
23,30 sati, a izložba se može razgledati do 20. veljače.

Više u katalogu izložbe “Veliki rat – od atentata u Sarajevu
do ulaska talijanske vojske u Zadar”. (PDF, 3,2 MB)