Zahvaljujući povoljnom geografskom i geoprometnom smještaju u najsjevernijem dijelu prostranog i dubokog, a od pučinskih vjetrova zaštićenog Kvarnerskog zaljeva, Rijeka je oduvijek bila povoljna luka i stjecište kopnenih i morskih putova.

Ušće Rječine, nekoć mnogo sjevernije, oduvijek je bilo prirodna luka za brodice, a uz luku se formiralo naselje Tarsatika. Srednjovjekovna luka, tada na mjestu današnjeg Školjića, bilo je mjesto žive trgovinske razmjene, no prekretnicu u razvoju riječke luke predstavlja povelja cara Karla VI. iz 1717. godine, kojom je proglasio slobodnu plovidbu morem, i povelja izdana 18. ožujka 1719. godine, kojom su Rijeka i Trst dobili status slobodnih
luka.

Tekst povelje iz 1719. godine sadrži dvanaest odredaba kojima se strancima – trgovcima, brodovlasnicima i drugim rukotvorcima dopušta slobodno nastanjivanje u habsburškim zemljama. Među ostalim, svim se trgovcima u luci odobrava slobodno pristajanje, zadržavanje i isplovljavanje, a da pritom plaćaju neznatne namete i to samo za prodanu robu. Povelja je bila temelj za izgradnju lazareta, ali i popravak i proširenje glavnih cesta, sve kako bi trgovinska razmjena bila što učinkovitija.

Kako je kazao ravnatelj Muzeja grada Rijeke Ervin Dubrović, izložba na postamentima temelji se na velikoj izložbi „Riječka luka – povijest, izgradnja, promet“, postavljenoj 2000. godine, nastaloj nakon opsežnih istraživanja koja su okupila mnogobrojne domaće i inozemne stručnjake. Budući da u međuvremenu nisu provedena istraživanja značajnijeg obima, izložba je i dalje aktualna, kazao je Dubrović.

Kustosica izložbe Rafaela Ban naglasila je kako se intenzitet spona grada i luke kroz povijest mijenjao, bilježio svoje vrhunce i padove, ali kontinuitet uzajamne ovisnosti nikad nije dolazio u pitanje.

Zamjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović istaknuo je kako je ova izložba, kao i sva ostala događanja koja su dio 300. obljetnice slobodne luke Rijeka, prilika da se progovori o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Rijeke.

„Više od tri stoljeća duga povijest riječke luke imala je svoje uspone i padove, no uz brojne investicije koje su trenutno u tijeku u riječkoj luci, osigurana je budućnost luke, a samim time i budućnost grada“, kazao je Filipović.

Izložbu na Korzu može se pogledati do 31. ožujka.

Oznake