Franco Sortini

Franco Sortini rođen je 1958. i kao vrlo mlad bio je zainteresiran za
grafiku i slikarstvo da bi se u konačnici posvetio u potpunosti fotografiji. Ranih
osamdesetih radi crno-bijelu fotografiju s kojom nije najzadovoljniji jer se njome
ne uspijeva u potpunosti izraziti i počinje raditi fotografiju u boji kojoj
ostaje vjeran do sada. Pristup fotografiji u boji je vrlo specifičan i
jedinstven. Izgradio je svoj koloristički registar, nježne i prozračne
atmosfere. Pored boje,  važna su karakteristika
njegova fotografskoga rada i prazni gradski prostori. O njegovu radu pisala su
ugledna imena talijanske likovne kritike. 
Sudjelovao je na niz samostalnih i značajnih skupnih izložbi i svojim
radom pripada recentnom talijanskom stvaralaštvu. Fotografije mu se nalaze u
važnim privatnim i javnim zbirkama kao što su: Bibliotheque Nationale de Paris,
dell’Archivio AFOCO di Cordoba, della Galleria Civica di Modena, del
Dipartimento di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università di Siena, del
Museo dello Sbarco di Salerno.Fotografo professionista dal 1986, dal 1990 è
membro effettivo dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti. Živi i radi u Salernu.