Riječ je o opsežnoj kolekciji fotografija arhitekture i
arhitektonskih detalja, kojom u potpunosti dominiraju geometrijske strukture i
linije, prožete snažnim i dojmljivim bojama. Na fotografijama se nalaze nove
zgrade u Rijeci i Dalmaciji, koje je Hreljanović najprije obilazio po
komercijalnom zadatku, da bi potom u njima otkrio umjetničku poetiku koju je
ovjekovječio svojim aparatom. Pomno birajući kadrove i detalje, iz suvremene
urbane arhitekture ekstrahirao je supstancu od koje je stvorio vlastite oblike
i konstruirao svijet po mjeri vlastitog senzibiliteta.

Iako je Hreljanoviću ovo već druga izložba s kojom je
iskoračio u svijet boja, on sebe i dalje doživljava prvenstveno kao
crno-bijelog fotografa te se u budućnosti namjerava vraćati toj tehnici.

Izložba ostaje otvorena do 8. svibnja, a snimku s otvorenja možete
vidjeti ovdje: