Izloženo je 30-ak crteža olovkom na papiru različita formata, nastalih od
1998. do danas. Vrankićeve ikonografske sastavnice slikarskog sadržaja izviru
iz svijeta stripa, fotografije, filma, horror-ilustracije, računalnih igrica,
filma SF-a pa i fantastike klasičnog slikarstva. Sve je to djelovalo kao
neskriven košmar i pobuna svih protiv svih, naveo je Vlastimir Kusik u
predgovoru kataloga koji prati izložbu, i koji je dizajnirao Mirko Ilić.

Davor Vrankić je rođen 1965. u Osijeku. Počeo je studirati na umjetničkoj
akademiji u Sarajevu, a nakon dvije godine je prešao na Akademiju likovnih
umjetnosti u Zagreb gdje je diplomirao 1991. u klasi prof. Ante Kuduza. Od
1995. do 1999. studira i diplomira na Fakultetu “Arts Plastiques” u
Parizu.

Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu,
dobitnik je mnogih umjetničkih nagrada, a djela mu se nalaze u zbirkama mnogih
svjetskih muzeja kao što su MOMA u New Yorku ili Overholland Museum u
Amsterdamu te u privatnim zbirkama.