Bačići
Foto: Google Maps

U trupu državne ceste D304, dionica Kastav – čvor
Diračje – Rijeka izvest će se 152 metra dug vodovodni cjevovod, dok će
se na pristupnoj nerazvrstanoj cesti izvesti 43 metra dug vodovodni
cjevovod. Na vodovodnim ograncima ugradit će se dva nadzemna protupožarna hidranta.

Početak radova: 23. listopad 2017.
Rok završetka radova: 80 kalendarskih dana

Privremena prometna signalizacija će biti postavljena prema prometnom projektu izrađenom od AQUA PLAN d.o.o. Rijeka.

Po završetku radova kolnička konstrukcija državne ceste sanirat će se u
širini jednog prometnog traka, asfaltirani dio nerazvrstane ceste u
Ulici Bačići obnovit će se asfaltom u širini ceste u jednom sloju s BNHS
16 u debljini 6 cm, dok će na popločeni dio ove ceste ponovno biti
ugrađene zbog radova privremeno skinute granitne kocke.

Izvođač radova: zajednica ponuditelja GRAĐEVINAR d.o.o. iz Čabra i GORAN GRADITELJSTVO d.o.o. iz Delnica
Nadzorna služba i koordinator II zaštite na radu: AQUA PLAN d.o.o. iz Rijeke

Kalendar događanja