U borbi protiv pandemije korona virusa (COVID -19), Centar tehničke kulture Rijeka odgovorio je na potrebe zdravstvenih djelatnika te za osoblje Klinike za dentalnu medicinu KBC-a Rijeka izradio zaštitne vizire 3D printanjem.

Poslužilo 3D printanje

„Printanjem vizira na naša tri printera pridružili smo se Hrvatskoj zajednici tehničke kulture u ovoj hvale vrijednoj inicijativi kako bi svi skupa medicinsko osoblje zaštitili što je više moguće“, navode u svom priopćenju iz CTK-a, dodajući kako je ovo dobar primjer suradnje dviju struka.

„U uvjetima pandemije koja je zahvatila i našu zemlju CTK Rijeka je svoje resurse stavio na raspolaganje, ne samo što se tiče naša tri printera već i znanja naših informatičara. Do sada smo isprintali dvadeset i pet vizira, ali naši printeri neće prestati raditi dok god u zdravstvenom sustavu postoji potreba za vizirima i našoj pomoći“, zaključuju, a kako je vidljivo na fotografijama, viziri su već u upotrebi.

Pažljivo rukovanje

U ovoj situaciji vrlo je važno pažljivo rukovati s printanim materijalima kako ne bi došlo do kontaminacije prije nego dođe do zdravstvenih djelatnika. Obvezno se moraju koristiti maske i rukavica prilikom rukovanja. Prije početka rukovanja obvezno je temeljito pranje ruku, dok je svaki vizir nakon printanja spremljen u čistu vrećicu koja je potom čvrsto zatvorena kako bismo smanjili mogućnost kontaminacije.