Tako u četvrtak i petak, 31. srpnja i 1. kolovoza 2014.
godine, neće biti popodnevnog termina na Olimpijskom bazenu 1 (dvoranskom
plivalištu), a u subotu, 2. kolovoza 2014. godine, će popodnevni termin biti
dostupan na Olimpijskom bazenu 2 (otvorenom plivalištu) umjesto na Olimpijskom
bazenu 1 (dvoranskom plivalištu).

U nedjelju, 3. kolovoza 2014. godine, će na oba olimpijska
bazena biti izmijenjen raspored korištenja i to: Olimpijski bazen 1 (dvoransko
plivalište) bit će otvoren između 15 i 19 sati, a Olimpijski bazen 2 (otvoreno
plivalište) od 10 do 17 sati.

Izmijenjeni termini dostupnosti za građanstvo:

 

Olimpijski bazen 1

(dvoransko plivalište)

Olimpijski bazen 2

(otvoreno plivalište)

Četvrtak, 31. 7. 2014.

6,15 – 8,00

12,30 – 15,30

Petak, 1. 8. 2014.

6,15 – 8,00

12,30 – 15,30

Subota, 2. 8. 2014.

12,30 – 15,30

Nedjelja, 3. 8. 2014.

15,00 – 19,00

10,00 – 17,00

 

Bazen 25m i Dječji bazen dostupni su prema Redovnom
rasporedu korištenja Bazena Kantrida kojeg možete saznati na internet stranici www.bazeni-kantrida.com.hr.