Gradski toranj, Gradska ura,

Na kolegiju je prihvaćena i  informacija o provedenom Programu korištenja
obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama “Zelena energija u mom
domu” u gradu Rijeci kojeg je Grad Rijeka proveo u suradnji s Fondom za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost sufinanciranja po
kućanstvu iznosila je 50% nepovratnih sredstava, odnosno do maksimalnog iznosa
od 30.000,00 kn po sustavu, pri čemu je subvencija Fonda iznosila do 12.000,00
kn (40%), a subvencija Grada Rijeke do 3.000,00 kn (10%) po sustavu. Na javni
natječaj  za subvencioniranje Programa poticanja korištenja obnovljivih
izvora energije u obiteljskim kućama , u dva kruga pristigle su ukupno 23
prijave . Na prijedlog Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje prijava odabrano
je 12 korisnika jer ostali prijavitelji nisu zadovoljili formalne uvjete
Natječaja.  Ukupna investicija na natječaju “Zelena energija u mom
domu” iznosi 385.900,69 kn, od toga su: sredstva korisnika 218.310,85 kn,
Fonda 134.071,90 kn, Grada Rijeke 33.517,94 kn. Ukupno procijenjene uštede
provedbom ovog programa za 10 kućanstava na godišnjoj razini iznose 30.918,5
kWh toplinske i električne energije. Smanjenje emisije stakleničkih plinova na
godišnjoj razini izračunato je s obzirom na energent koji se koristi za
grijanje kućanstva i iznosi 73,87 t CO2. 

Donesen je i zaključak da Grad Rijeka i ove godine bude pokrovitelj
obilježavanja 5.12. – Međunarodnog dana volontera” u organizaciji Udruge
za razvoj civilnoga društva SMART i Volonterskog centra.

61. gradonačelnikov kolegij