IAESTE Croatia

IAESTE je najveća svjetska udruga za razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti. IAESTE Croatia djeluje na četiri hrvatska sveučilišta unutar lokalnih odbora Zagreb, Osijek, Split i Rijeka. Glavna aktivnost IAESTE Croatia je prikupljanje stručnih praksi od hrvatskih poslodavaca te razmjena istih s nekima od 85 zemalja IAESTE članica. Princip razmjene studenata bazira se na načelu reciprociteta što znači da za svakog studenta s inozemnog sveučilišta koji dolazi u Hrvatsku na praksu, jedan hrvatski student odlazi na praksu u inozemstvo.

Stručna je praksa u inozemstvu vrlo važna za mlade studente koji žele upotpuniti svoju stručnu naobrazbu te se time osigurava kvalitetniji stručni kadar koji će se jednoga dana zaposliti u našim tvrtkama i institucijama.

 Za sve dodatne informacije potražite nas na web stranici www.iaeste.hr.

Skip to content