Grada Rijeka i Primorsko-goranska županija potpisali su sporazum o suradnji na provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja, kojim će se ova izvannastavna aktivnost, nakon riječkih osnovnih škola, uvesti u osnovne škole na području županije.

Potpisivanje ugovora za Građanski odgoj s
Primorsko-goranskom županijom

Grad Rijeka se, kao nositelj eksperimentalnog programa koji
je prošle školske godine uveden u šest riječkih osnovnih škola, Županiji
obvezao ustupiti materijal priručnika „Učenik građanin“ za peti i šesti razred
na hrvatskom i talijanskom jeziku, pripadajuće mape te popratne Smjernice za
provođenje priručnika namijenjenih učiteljima provoditeljima programa, i to bez
naknade. Time bi 32 osnovne škole čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija već od sljedeće školske godine mogle započeti s
provedbom programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne
aktivnosti.

Interes i izvan Županije

Građanski odgoj je uveden kako bi promicao nenasilje,
toleranciju i solidarnost te kod učenika razvijao ljudske vrijednosti koje se
temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštovanju ljudskih prava
kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. Program je idejno zamišljen
kao temelj participiranja u demokratskom društvu i rani korak prema stvaranju
odgovornih i aktivnih građana.

Grada Rijeka i Primorsko-goranska županija potpisali su sporazum o suradnji na provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja, kojim će se ova izvannastavna aktivnost, nakon riječkih osnovnih škola, uvesti u osnovne škole na području županije.

Edita Stilin, Vojko Obersnel, Saša Lena Grozdanov, Zlatko
Komadina, Sanda Sušanj i Barbara Fatur Juretić

Gradonačelnik Obersnel je izrazio zadovoljstvo postignućima
ovog programa koja su prepoznata i izvan Rijeke, kao i širenjem ideje o potrebi
Građanskog odgoja i obrazovanja. Motivacija Grada za uvođenje ove aktivnosti u
škole temelji se na rezultatima raznih istraživanja koji redovito pokazuju
porazne rezultate po kriterijima participacije u zajednici te porasta
izražavanja ekstremnih i diskriminatornih stavova, što je, ocijenio je
gradonačelnik, rezultat potiskivanja demokratskih vrijednosti u proteklih 25
godina. Pored Primorsko-goranske županije, ugovor o suradnji već je potpisan s
Gradom Siskom, a za provedbu programa po riječkom modelu zainteresiranu su i
Gradu Čakovec te Istarska županija.

Ustupanje materijala

I ovom prilikom gradonačelnik Obersnel je pozvao na suradnju
sve zainteresirane gradove i županije, ističući da će Grad Rijeka s ciljem
širenja Građanskog odgoja i obrazovanja u što veći broj hrvatskih osnovnih
škola ustupiti materijale i program po sada već ustaljenom modelu.

Župan Komadina je također izrazio zadovoljstvo potpisanim
sporazumom, naglašavajući nužnost ovakvog „uplitanja“ u nastavni proces te
odgojnu komponentu školskog obrazovanja. Čelnici Županije i Grada ukazali su na
nedostatak političke volje potrebne za stvaranje i implementaciju dugo
najavljivane kurikularne reforme.

Nastavu GOO iz svoje perspektive predstavila je učenica
šestog razreda OŠ Dolac Saša Lena Grozdanov, koja se u program polazi još od
prošlogodišnje eksperimentalne faze. Među mnogobrojnim aktivnostima posebno je
istaknula prikupljanje hrane za azil, posjet lokalnom mjesnom odboru,
gradonačelniku te Hrvatskom saboru.

Podsjetimo, Grad Rijeka je postao prvi grad u Hrvatskoj koji
je osmislio i realizirao program GOO neovisno o situaciji na državnoj razini
vezanoj uz kurikularnu reformu, pri čemu je osigurao financijska sredstva za
izradu udžbenika, prvog takve vrste, i pratećih materijala, program edukacije
nastavnika i njegovu izvedbu te plaće uključenim nastavnicima.