ljekovito bilje

Riječ
je o veoma zahtjevnoj političkoj dionici na kojoj je potrebno svladati:


otpor farmaceutske industrije (kojoj time prijeti pad profita na hrvatskom
tržištu lijekova).


otpor katoličke Crkve (koja u mnogim tradicionalnim metodama liječenja vidi
grijeh).  


otpor konzervativne akademske elite (nesklone bilo kakvoj vrsti “alternative”).

 

Pođimo
redom:

 

Prva linija

“Živimo
u zemlji u kojoj je zdravstvo besplatno, a liječenje skupo” – reći će neimenovani
“narodni pjesnik” čiji smo nadahnuti “pjesnički uradak” imali prilike pročitati
u prethodnoj kolumni.

Ovoj
tvrdnji ne treba nikakva službena potvrda. Svima je apsolutno jasno da je briga
o zdravlju stanovnika planete Zemlje prvorazredan biznis. Medicina je postala
talac farmaceutske industrije, koja usmjerava i financira znanstvena
istraživanja, formira cijenu lijekova te izvlači profit. A lijekovi, naravno,
nisu jeftini. Opravdanje se pronalazi u skupom istraživačkom postupku i dugotrajnim
testiranjima prije negoli se dokaže njihova djelotvornost.

I
sve bi to bilo potpuno u redu kada se vlasnički
udio u ovoj gospodarskoj grani ne bi prenosio na istraživačke dionice u samoj znanosti,
koja bi trebala biti potpuno nezavisna od interesa kapitala. U suprotnom, dolazi
do sukoba interesa, što se u konačnici manifestira nizom manipulacija
znanstvenom istinom.

TableteRezultat
toga je sustavno, i na “znanstvenoj osnovi” izvedeno, potiskivanje
komplementarnih metoda liječenja, čak i onih sa tisućljetnom tradicijom
postojanja. Tipičan primjer su kineska i indijska (ajurvedska) medicina, čijem
je teškom probijanju u svijet zapadne civilizacije kumovala upravo službena “znanost”,
iako za to (pokazat će se kasnije) ne postoji niti jedno relevantno znanstveno
pokriće.  

Razlog
tome nije teško dokučiti; obje ove vrste posjeduju neka izrazito (za
zdravstveni biznis) neprofitabilna svojstva:


sustavna  filozofija zdravstvene
preventive koja smanjuje broj oboljelih


jeftine i pouzdane dijagnostičke metode


jeftine metode liječenja


jeftini lijekovi 

Dakle,
sve ono što garantira sigurni gubitak pozamašne zarade onima koji se besramno
bogate na ljudskom zdravlju.  A kada se
zna da upravo te strukture u znatnoj mjeri kontroliraju Svjetsku zdravstvenu
organizaciju, onda je potpuno jasno zašto je uvođenje tih metoda u zdravstveni
sustav zemalja članica teška “atletska disciplina s PREPREKAMA”. No, ako su ih
uspjeli savladati drugi, valjda možemo i mi.

Druga linija

Ali,
krenimo dalje. Interes kapitala samo je prva linija otpora. Ona slijedeća je katolička
Crkva – odlučna u namjeri da snagom vlastitog duhovnog i moralnog autoriteta
stane na put svakoj vrsti liječenja  koje
ljudsko tijelo i dušu tumači suprotno učenju Svete Stolice. To se poglavito
odnosi na ajurvedu, čija medicina proizlazi iz samih veda, što je za Crkvu apsolutno previše. Mirisni štapići i duhovne
mantre, s uličnih nastupa Hare Krišna,
krajnja je granica tolerancije koju je u tom pogledu spremna podnijeti.

 

Treća linija

Posljednja
u nizu je linija otpora koja dolazi sa hrvatskih sveučilišta. Za razliku od
Crkve koja vidi problem na duhovnoj razini, ovdje se stvari kompliciraju na
materijalnoj. Tvrda, konzervativna akademska struja rijetko se usudi izaći
izvan čvrste strukture Njutnove fizike i zakoračiti u prostor čiste energije. Tako
će i dalje spremno ustvrditi da tamo gdje nema molekula, nema ni lijeka. Slijedom
toga, ljekovito djelovanje homeopatskih preparata proglasit će placebom, a
homeopatiju šarlatanstvom. Pri tome će, bez ikakvog ustručavanja, obezvrijediti
čak i ozbiljna klinička znanstvena ispitivanja vlastitih kolega koji tvrde suprotno.

Zemlje
u kojima se danas homeopatski lijek izdaje na recept, uspjele su to
zahvaljujući velikoj potpori civilnog sektora, uz svesrdnu pomoć domaćih
uglednika. Može li se takva potpora očekivati i u Hrvatskoj, za sada je veoma
teško za pretpostaviti.

Sve
u svemu, vrijeme polako prolazi. Put je dug, a staza je veoma zahtjevna i biti
će jako zanimljivo vidjeti ima li ministar zdravstva dovoljno snage za
savladati cijelu dionicu i do kraja mandata slavodobitno proći kroz cilj s
ispunjenim obećanjem.

(Samo
da u tom slučaju kamilica ne poskupi).