Kao dio istraživačko-produkcijskog procesa Rad panike, izvedba istražuje mogućnosti suvremenog plesa za evokaciju međuodnosa čovjeka, njegovog djelovanja i njegovog okoliša. Plesačice stvaraju „zbirku“ (herbarij) pokreta te nastoje promišljati o plesu kao o protežnom fenomenu koji također ima svoj „višak“, otpad i reciklirani materijal. Kako stoji u najavnom tekstu, „tražili smo pokret izvan naših tijela, u obilju stvari gdje su naša tijela tek jedna od mnogih: među organizmima koji nastaju poslije katastrofe, biljem koje se suši i trune, lišajevima koji se talože i srastaju, i stablima koja ne mogu otići.“

Programski pravac Dopolavoro posvećen je promišljanju života u post-radničkoj Europi te prošlih i sadašnjih oblika rada.

Više o tome možete saznati na web stranici Drugog mora.