HAK

Zbog radova na izgradnji dionice
autoceste A 1, zatvorena je za sav promet županijska cesta (ŽC)
Vrgorac-Staševica. Obilazak je: Vrgorac-Mali Prolog-Ploče.

Zbog sanacije tunela Krapina do 15. srpnja cesta D 1, Podgora
Krapinska-Krapina zatvorena je za sav promet.

Zbog klizišta kolnika, zatvorene su: cesta kroz Batinu (državnom
cestom prema graničnom prijelazu prometuje se nesmetano-D 212), te
cesta od Čepina prema Osijeku kroz mjesto Livana.

Na graničnim prijelazima nema čekanja.

Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.