Vojko Obersnel

Naime, Grad Rijeka je od 2008. godine
supotpisnik europske inicijative Sporazuma gradonačelnika koji je pokrenula
Europska komisija, a koja okuplja europske gradove te koordinira i usmjerava
napore na postizanju tzv. „3×20“ ciljeva do 2020. godine kao odgovor na
suvremene klimatske i energetske izazove. Drugima riječima to znači; smanjenje
stakleničkih plinova za 20%, smanjenje potrošnje energije za 20% i povećanje
potrošnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji do 20%.
Novopotpisani dokument dodatak je tom Sporazumu.

Novim integriranim sporazumom gradonačelnika
o klimi i energiji (The New Integrated Covenant of Mayors on Climate and
Energy) kojeg je ponovno inicirala Europska komisija, uz potporu Odbora regija
EU, gradovi potpisnici obvezuju se na dodatne mjere očuvanja okoliša obzirom da
se klimatske promjene već događaju i nužno je djelovati odmah.

Prema novom sporazumu potrebno je smanjiti
emisije CO2 u atmosferu do 2030. godine za 40 posto i provesti aktualne
europske protokole koji imaju za cilj zaštitu klime.

Grad Rijeka do sada je proveo
niz mjera temeljem Sporazuma iz 2008. godine. Tako je, primjerice, kupljeno je
30 novih autobusa za javni gradski prijevoz koji kao pogonsko gorivo koriste
stlačeni prirodni plin i u atmosferu ispuštaju manje CO2 plina koji uzrokuje
klimatske promjene odnosno globalno zagrijavanje. Otvorena je i nova punionica
plina za vozila koja pogoni ta vrst goriva, novi objekti grade se poštujući
energetsku učinkovitost, a postojeći se nastoje adaptirati kako bi odgovarali
ekološkim postulatima. Na više objekata u vlasništvu Grada Rijeke postavljeni
su solarni paneli za proizvodnju struje, a ostvarene su i znatne uštede u
javnoj rasvjeti ugradnjom ekološki prihvatljivijih rasvjetnih tijela.