Vojko Obersnel

Gradonačelnik je dopis Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture
i  Agenciji za dužobalni linijski
pomorski promet poslao 20. studenog 2012. godine, nakon objave informacije u
medijima prema kojoj se spomenuta linija trajno ukida.

U pismu se navodi kako se “bez obzira na izgrađenost autoceste, ne
može složiti s ukidanjem jedine dužobalne linije s polaskom iz Rijeke koja
nesumnjivo doprinosi razvoju turizma na cijelom obalnom području te omogućuje
povezanost Rijeke i drugih obalnih gradova”.

Gradonačelnik dalje navodi i kako odluka o trajnom ukidanju linije Rijeka
– Dubrovnik nije prihvatljiva te očekuje da se pronađu rješenja za zadržavanje
ove linije, ali i za njezin razvoj i promociju s ciljem povećanja isplativosti
što bi, u konačnici, dovelo do smanjenja iznosa kojim država subvencionira ovu
liniju.

Gradonačelnik inzistira na zadržavanju dužobalne linije Rijeka – Split – Dubrovnik,
a po ovoj temi već je pisao Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i
Agenciji za obalni linijski pomorski promet u kolovozu ove godine.

 

Link:

Dopis Gradonačelnika Obersnela Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture
i  Agenciji za dužobalni linijski
pomorski promet