Gradonačelnik Filipović je, osvrnuvši se na uspješno konstituiranje Gradskog vijeća u prvom pokušaju, čestitao novoizabranoj predsjednici Ani Trošelj sa zamjenicima Josipom Ostrogovićem i Željkom Jovanovićem.

„Nadam se konstruktivnoj suradnji, a jučerašnjim konstituiranjem u prvom pokušaju poslana je snažna poruka o političkoj stabilnosti. Naravno, ona će morati biti opravdana u narednim mjesecima, posebice prilikom izglasavanja proračuna za sljedeću godinu“, kazao je gradonačelnik Marko Filipović.

Od početka mandata novog gradonačelnika održan je čitav niz sastanaka, a posebno se izdvajaju sastanak s predstavnicima Primorsko-goranske županije i Sveučilišta u Rijeci na kojem je dogovorena poboljšanje suradnje s tim važnim institucijama na nizu projekta.

Među prvim odlukama koje je gradonačelnik donio su i odluke o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke zamjenicima gradonačelnika – zamjenici Sandri Krpan je dana ovlast u području društvenih djelatnosti, odnosno odgoja i školstva, kulture, sporta i tehničke kulture, dok su zamjeniku Goranu Palčevskom povjereni poslovi u području suradnje Grada Rijeke sa Sveučilištem u Rijeci i KBC-om Rijekom, pogotovo u smislu izgradnje nove bolnice, te u djelatnostima zdravstva i socijalne skrbi.

EU projekt vrijedan 82,2 milijuna kuna

Autotrolej je početkom lipnja s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) sklopio ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu novih 37 autobusa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 82,2 milijuna kuna, pri čemu ukupni prihvatljivi troškovi iznose 65,8 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 55,6 milijuna kn (85%). Razlika između bespovratnih sredstava i prihvatljivih troškova u iznosu od 10.208.649,00 kn (15%) osigurat će se iz vlastitih sredstava Autotroleja.

Direktor Autotroleja Alberto Kontuš istaknuo je kako se nabavlja 7 zglobnih gradskih niskopodnih autobusa, 7 solo gradskih niskopodnih autobusa, 12 solo gradsko/prigradskih poluniskopodnih autobusa te 11 midi prigradskih autobusa, koji će moći prometovati i uskim ulicama.

Gradonačelnik Filipović je istaknuo kako će se nabavkom novih 37 autobusa prosječna starost voznog parka Autotroleja spustiti ispod šest godina, što će se odraziti ne samo na povećanje kvalitete i sigurnosti javnog prijevoza, već ima i svoju ekološku komponentu i utjecat će na smanjenje emisija CO2, na što se Grad Rijeka obvezao pristupanjem Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, europskoj inicijativi koju je pokrenula Europska komisija.

„Proteklo razdoblje bilo je dosta izazovno za poslovanje Autotroleja s obzirom na mjere vezane uz pandemiju koronavirusa, no unatoč tome društvo je 2020. godinu završilo pozitivno. Unatoč svim problemima koje je njegovom poslovanju donio COVID, Autotrolej uspijeva obnavljati vozni park, uz ogroman trud uložen u pripremu EU projekta i uz kvalitetnu suradnju s nadležnim ministarstvom i SAFU-om“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Obnova travnjaka nogometnog igrališta SCR Belveder

Grad Rijeka podržao je inicijativu TD Rijeka sport te će se sa 150 tisuća kuna financirati troškove obnavljanja travnjaka nogometnog igrališta SRC Belveder, kao dio programa Grada Rijeke sveobuhvatnog obnavljanja travnjaka na nogometnim igralištima u vlasništvu Grada Rijeke.

Kako je kazao pročelnik Odjela za sport i tehničku kulturu Zdravko Ivanković, radovi na obnavljanju počinju danas i trajat će desetak dana.

Gradonačelnik Filipović podsjetio je cilj do kraja mandata obnoviti i redovito održavati sve umjetne travnjake nogometnih igrališta, u što će se sufinanciranjem uključiti i Primorsko-goranska županija.

„Obnova travnjaka uvelike će utjecati na kvalitetu odvijanja sportskih aktivnosti, a posebice NK Lokomotiva, koji u najvećoj mjeri koristi ovo igralište“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Poklon-bonovi osnovcima iz socijalno ugroženih obitelji

Dok će učenici osnovnih škola i sljedeće školske godine besplatne udžbenike dobiti iz državnog proračuna, Grad Rijeka nastavlja s praksom da učenicima osnovnih škola koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji osigura poklon-bonove za nabavku drugih obrazovnih materijala i pribora.

Poklon-bon za korisnike Socijalnog programa, koji su primatelji zajamčene minimalne naknade, iznosi 375 kuna za učenike od 1. do 4. razreda, a 750 kuna za učenike od 5. do 8. razreda.

Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva imaju pravo na poklon-bon u vrijednosti od 250 kuna ako se radi o učeniku od 1. do 4. razreda, odnosno u visini od 500 kuna ako se radi o učeniku viših razreda osnovne škole.

Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, u školskoj godini 2020./2021. izdano je ukupno 1.066 poklon-bonova za što je izdvojeno 415.589,23 kn, a za ovu školsku godinu planira se da će broj pomoći ostati na istoj razini. Akcija zaprimanja zahtjeva će se odvijati od 12. srpnja do 17. rujna.

U riječkim osnovnim školama 60 pomoćnika u nastavi

Donesene su odluke o uključivanju 60 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za 70 učenika s teškoćama u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka za nastavnu 2021./2022. godinu.

„Osim što smo prema pravilniku obvezni donijeti ove odluke prije početka nove školske godine, one čine značajan dio dokumentacije za provedbu i prijavu projekta Rinkluzija. Radi se o EU projektu kroz koji se od 2014. godine dominantno osiguravaju sredstva za pomoćnike, a natječaj za financiranje pomoćnika u sljedećem razdoblju otvoren je do 8. srpnja. Ovim ćemo pomoći da se inkluzivni proces u razredu odvija neometano i da učenici i njihovi roditelji koji do prije desetak godina nisu ni mogli sanjati da će biti u redovnom sustavu, ovim projektom to mogu ostvariti“, kazala je Marija Japundža-Broznić iz Odjela za odgoj i školstvo.

Pored sredstava iz EU fondova, Grad Rijeka osigurava i dio svojih vlastitih sredstava za plaće pomoćnika, a tu se radi o učenicima za koje u ovom trenutku dokumentacija još uvijek nije spremna za prijavu na EU fondove. I za te učenike će se do kraja ljeta donijeti potrebne odluke, kako bi i oni mogli neometano pohađati nastavu u novom školskoj godini.