Građanski odgoj učit će se i u opatijskoj osnovnoj školi

Grad Rijeka ovim će sporazumom bez naknade ustupiti priručnik,
pripadajuće mape te popratne Smjernice za provođenje programa
namijenjene učiteljima, u svrhu provođenja izvannastavne aktivnosti
Građanski odgoj i obrazovanje u OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“, čiji je
osnivač Grad Opatija. Učenje Građanskog odgoja i obrazovanja za učenike
petih i šestih razreda trebalo bi započeti od iduće školske godine.

Gradonačelnik Rijeke kazao je kako je iznimno ponosan na činjenicu da
je program Građanskog odgoja i obrazovanja prepoznat i u drugim
jedinicama lokalne i regionalne samouprave. „Važno je da u Hrvatskoj
raste svijest o potrebi Građanskog odgoja te da djeca nauče kako
funkcionira društvo, što su solidarnost, razumijevanje i uvažavanje
drugačijeg“, naveo je Obersnel te ukazao na pozitivne ishode GOO,
vidljive u pomacima u razmišljanjima i promatranjima kod djece.

Dujmić: Prepoznali smo ovaj dobar projekt koji je potreban posebno
danas kada nasilje i netolerancija postaju sve prisutniji, a mi moramo
raditi na njihovom suzbijanju
Opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić kazao je kako se u opatijskoj
osnovnoj školi već dugi niz godina potiču socijalna osjetljivost i
svijest o ljudskim pravima te vladavina nulte stope tolerancije na
nasilje. „Prepoznali smo ovaj dobar projekt koji je potreban posebno
danas kada nasilje i netolerancija postaju sve prisutniji, a mi moramo
raditi na njihovom suzbijanju“, zaključio je Dujmić.

Potaknut rezultatima raznih istraživanja koji pokazuju iste
poražavajuće rezultate kao što su niska razina participacije u
zajednici, porast izražavanja diskriminatornih stavova te nedostatak
znanja i vještina potrebnih za život među mladima, Grad Rijeka je postao
prvi grad u Hrvatskoj koji je osmislio i realizirao program GOO
neovisno o situaciji na državnoj razini vezanoj uz kurikularnu reformu.
Grad Rijeka je za ovu namjenu osigurao financijska sredstva za izradu
udžbenika, prvog takve vrste, i pratećih materijala, program edukacije
nastavnika i njegovu izvedbu te plaće uključenim nastavnicima.

Prošle školske godine u pete razrede šest osnovnih škola
eksperimentalno je uveden program Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO)
kao izvannastavna aktivnost, s fondom od 35 školska sata na godišnjoj
razini, odnosno jednom tjedno. Program je inicijalno upisalo 88 učenika
petih razreda, koji su obradili i usvojili 15 nastavnih jedinica, a
predmet se nije ocjenjivao te je u satnicu uklopljen kao posljednji
nastavni sat u danu.

Od početka ove školske godine, program je uveden kao redovan u 22
osnovne škole pod ingerencijom Grada, te mu je pristupilo više od 300
novih učenika petih razreda, a provodi se dva puta tjedno (70 nastavnih
sati godišnje)
Od početka ove školske godine, program je uveden kao redovan u 22
osnovne škole pod ingerencijom Grada, te mu je pristupilo više od 300
novih učenika petih razreda, a provodi se dva puta tjedno (70 nastavnih
sati godišnje). Za provođenje programa u ovoj školskoj godini osigurano
je preko 400 tisuća kuna, a od iduće školske godine u planu je i
uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja za sedme razrede osnovnih
škola, za kojeg traju potrebne pripreme, uključujući i izradu
priručnika.

Riječki učenici u sklopu GOO-a postaju urednici portala i kreiraju
vijesti, uče kako kritički promisliti o reklamama i dobivenim
informacijama te su osvijestili razliku između želja i potreba. Uče o
prednostima i nedostacima društvenih mreža te ranjivim skupinama u
društvu, te kako biti odgovorni vlasnici kućnih ljubimaca i ekolozi koji
čuvaju svoj planet. Učenike se potiče da aktivno sudjeluju u svojoj
zajednici,  donose informirane odluke i prepoznaju važnost aktivnog
sudjelovanja u zajednici. Oni se senzibiliziraju za različitosti te
uvažavaju i poštuju druge, tuđa mišljenja, stavove i vrijednosti.
Koriste vještine javnog nastupa, prezentacije, timskog rada, suradnje,
dogovaranja te poticanja i uključivanja u dijalog i debatu.
Argumentirano iznose stavove i aktivno slušaju tuđe. Objašnjavaju na
koji način stereotipi mogu navesti na pogrešne zaključke o pojedincima
ili skupini. Određuju značenje slobode mišljenja i slobode govora.

Građanski odgoj učit će se i u opatijskoj osnovnoj školi

Nastava GOO je organizirana drugačije nego na ostalim satovima.
Mišljenje učenika je jako važno, potiče ih se na diskusiju, oni sami
iskazuju koje bi lekcije i kada voljeli obrađivati, ima puno terenske
nastave i praktičnog učenja koje ih priprema za svakodnevni život.
Učenici imaju svoju građansku mapu, 

a ne klasičnu bilježnicu. Oni sami kroje sadržaj svoje mape, a unutra
stavljaju fotografije koje su zabilježili na terenskoj nastavi,
rezultate istraživanja koja su proveli, intervjue, ulaznice od događanja
koja su posjetili, isječke iz medija o njima važnim momentima i sl.
Naglasak je na praktičnom i iskustvenom učenju.

Prilikom znanstvene evaluacije eksperimentalnog programa pod
provedbom studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci
uz mentorstvo dr. sc. Bojane Ćulum i dr. sc. Nene Rončević utvrđeni su
pozitivni trendovi poput zadovoljstva učenika metodama, oblikom i
sadržajem rada, ugodnijim radnim okruženjem, te iskazivanje želje za
većom satnicom. Od usvojenog gradiva kao najvrjednije su ocijenjene
spoznaje o važnosti pomaganja i uvažavanja drugih, ljudskim pravima,
zdravoj prehrani i opasnostima društvenih mreža. Nastavnici su također
iskazali zadovoljstvo načinom provedbe, posebice kvalitetnim stručnim
usavršavanjem, a njihove evaluacije svog rada tiču se vidljivosti
promjena u stavovima učenicima te njihov uvećani interes za aktualnim
društvenim i političkim temama. Vrijedno je napomenuti kako je gotovo
80% neupisanih učenika istaknulo pozitivne dojmove svojih kolega koji su
pohađali GOO te ih je isto potaknulo na upis.

Uz potpisnike, gradonačelnike Vojka Obersnela i Ivu Dujmića,
potpisivanju su prisustvovali i pročelnica Odjela za odgoj i školstvo
Grada Rijeke Sanda Sušanj, voditeljica odsjeka za društvene djelatnosti
Grada Opatije Zlata Torbarina i savjetnica za programe Grada Rijeke Lana
Golob.

Grad Rijeka je već potpisao sporazume s drugim gradovima i
županijama, pa će uz učenike riječkih osnovnih škola, Građanski odgoj i
obrazovanje od školske godine 2018./2019. pohađati i učenici osnovnih
škola kojima su osnivači gradovi Sisak, Poreč, Rovinj, Pula, Umag, Pazin
i županije Primorsko-goranska te Istarska. Za uvođenje GOO
zainteresirani su i drugi gradovi, poput Čakovca.

Temeljem ovog sporazuma, Grad Rijeka će, po izlasku iz tiska
priručnika za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola, te
pripadajućih Smjernica za provođenje tog priručnika namijenjenih
učiteljima provoditeljima, i taj materijal ustupiti Gradu Opatiji, u
slučaju da iskaže interes.