Trinaest pari praznih ženskih cipela simbolički šalje poruku o ženama koje su od početka ove godine ubijene u našoj zemlji u činovima stravičnog obiteljskog nasilja i čije su smrti mogle biti spriječene.

Alarmantna statistika o 13 ubijenih žena i gotovo 1300 premlaćenih, u razdoblju kraćem od godinu dana, poziva čitavo društvo na otvaranje očiju i aktivnu zaštitu žena koje trpe obiteljsko nasilje, ali i sve druge vrste nasilja.

Osvještavanje i senzibiliziranje građana na činjenicu da je nasilje nad ženama često prisutno u našoj neposrednoj blizini i da ga ne treba ignorirati nego prijaviti, cilj je ove simbolične poruke koju šalje Grad Rijeka.

Zamjenica gradonačelnika Rijeke, Sandra Krpan, u povodu današnjeg dana je izjavila:

– Ohrabrivanje odlučnosti svake žene da proživljeno nasilje prijavi kako bi budući nasilni čin bio spriječen, zadatak je svakog člana društva, svakog građanina i građanke, svakog rođaka, rođakinje, prijateljice ili prijatelja i bilo koje osobe koja za obiteljsko nasilje zna ili je bliska ženi koja nasilje trpi. Zadatak je sustava – policije, državnog odvjetništva, sudova i centara za socijalnu skrb – da na prijavljeno nasilje reagira promptno, da ga procesuira hitno, najstrože sankcionira, i potom kontinuirano prati ponašanje počinitelja nasilja kako bi se svaki budući nasilni čin izbjegao.

Zamjenica Krpan je dodala i da za kaznena djela obiteljskog i seksualnog nasilja nad ženama ne bi smjele postojati olakotne okolnosti kod razmatranja kazni za počinitelje jer ta su djela krajnji čin nadmoći počinitelja i krajnji čin poniženja žena. Jednako tako, ne postoji opravdanje za propuštene ili zakašnjele reakcije sustava, proceduralne pogreške i umanjenja kazni za počinitelje nasilja jer radi se o nenadoknadivim posljedicama, o izgubljenim životima ubijenih žena.

Svi koji živimo u građanski uređenom društvu, bez obzira jesmo li se s nasiljem nad ženama osobno susretali ili ne, moramo biti svjesni da je ono činjenica na koju nas upozoravaju stravične statistike i brojke iza kojih stoje neopisivo tužne sudbine ubijenih i premlaćenih žena. Otvorimo oči svi i, kao odgovorni građani, pomognimo svim ženama kojima u ovom trenutku možemo pomoći, ženama koje još uvijek hodaju u svojim cipelama.

Podrška, ohrabrenje, prijava počinitelja nasilja i odlučnost – to je zadatak svih, a ne samo žena koje nasilje trpe. Te žene ne smiju biti same u svojoj tuzi, u svojoj fizičkoj i emocionalnoj boli.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se više od 20 godina, temeljem odluke Ujedinjenih naroda iz 1999. Datum je određen u znak sjećanja i poštovanja prema sestrama Mirabel, koje je 25. studenoga 1960. godine u Dominikanskoj Republici dao ubiti diktator Rafael Trujillo zbog njihovih aktivnosti i borbe za demokraciju i pravdu.

Na ovaj se dan ujedno odaje poštovanje svim ženama koje su svoj rad posvetile borbi za ljudska prava i za dostojanstvo svakog ljudskog bića.