Socijalni program Grada Rijeke

Zahtjevi se podnose
radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter
br. 5.

Građani putem e-Savjetnika
Socijalnog programa Grada Rijeke
mogu saznati mogu li postati
korisnici jednog od ova dva oblika pomoći:

–      
Mjesečne novčane pomoći koju može ostvariti umirovljenik/ca
s mirovinom do 1400 kuna,

–      
mjesečne
novčane pomoći koju može ostvariti
osoba u dobi od 65 godina naviše, koja nema u (su)vlasništvu nekretninu, osim
eventualno one u kojoj stanuje, ne ostvaruje osobni prihod
, a ukupan prosječni mjesečni prihod svih članova njezina
kućanstva u zadnja tri mjeseca iznosi do 2300 kn za jednočlano kućanstvo, 2900
kn za dvočlano kućanstvo, 3900 kn za tročlano kućanstvo i 5000 kn za
četveročlano kućanstvo, a za kućanstva s više od četiri člana cenzus prihoda za
svakog člana povećava se za 700 kuna.

Za pomoć prema
prvom (mirovinskom) kriteriju potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • obrazac
  zahtjeva br. 5 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili putem internetskih stranica
  Grada Rijeke
  ),
 • osobna
  iskaznica podnositelja zahtjeva (na uvid),
 • osobna
  iskaznica osobe za koju se traži pomoć (ako nije i podnositelj zahtjeva)
  (preslika),
 • OIB
  osobe za koju se traži pomoć,
 • obrazac
  izjave stranke br. 5 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili
  putem internetskih
  stranica Grada Rijeke
  ),
 • zadnji
  odrezak od mirovine u Republici Hrvatskoj (prihvaća se i obavijest banke o
  mirovinskim primanjima) ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva
  u kunama (obvezno priložiti zadnji odrezak od mirovine u Republici
  Hrvatskoj ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
  nekorištenju mirovine u Republici Hrvatskoj),
 • potvrda
  Porezne uprave o visini dohotka i primitaka,
 • broj
  bankovnog tekućeg računa.

Za pomoć prema
drugom (osobni prihodi) kriteriju potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • obrazac
  zahtjeva br. 17 (može se preuzeti u šalter-sali
  Gradske uprave ili putem internetskih
  stranica Grada Rijeke
  ),
 • obrazac
  izjave stranke br. 17 (može se preuzeti u šalter-sali
  Gradske uprave ili putem internetskih
  stranica Grada Rijeke
  ),
 • osobna
  iskaznica podnositelja zahtjeva (na uvid),
 • osobna
  iskaznica osobe za koju se traži pomoć (ako nije i podnositelj zahtjeva)
  (preslika),
 • potvrda
  Porezne uprave o visini dohotka i primitaka osobe za koju se traži pomoć,
 • potvrda
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nekorištenju mirovine u Republici
  Hrvatskoj osobe za koju se traži pomoć,
 • broj
  tekućeg bankovnog računa osobe za koju se traži pomoć,
 • potvrde
  o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva osobe za koju se traži
  pomoć u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike):

  • polaznik
   SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju,
  • zaposlen:
   obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog
   dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće,
  • samozaposlen
   (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu
   godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste
   ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog
   dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće,
  • nezaposlen:
   uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili
   ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
  • radno
   nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog
   opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka
   o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku
   sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.,
  • umirovljenik:
   odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili
   potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH,
  • kućanica:
   potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom
   zdravstvenom osiguranju.

Kalendar događanja

Skip to content