ekonzultacije

Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje važna je za različite
gospodarske subjekte koji će poslovati s Gradom Rijekom kao javnim
naručiteljem, nudeći robu radove i usluge u okviru javne nabave ispod
nacionalnog financijskog praga. Stoga se osim opće javnosti i građana na
Savjetovanje o ovom Pravilniku posebno pozivaju predstavnici tvrtki i obrta
različitih djelatnosti.

Ovo Savjetovanje bit će otvoreno do 6. ožujka 2017. i
iznimno traje kraće od 30 dana zbog nužnosti donošenja ovog Pravilnika do
najkasnije 1. srpnja. Budući da će Gradsko vijeće Grada Rijeke svoju posljednju
sjednicu održati krajem ožujka 2017. nakon čega se ono raspušta do nove
konstituirajuće sjednice čiji datum u ovom trenutku još nije poznat, Pravilnik
je nužno donijeti na navedenoj posljednjoj sjednici u ožujku. Zbog toga i
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću treba provesti do navedenog datuma.

Zakon o javnoj nabavi prema kojem se donosi ovaj Pravilnik,
stupio je na snagu 1.1.2017.

Ovoj temi otvorenog savjetovanja kvalitetni doprinos mogu
dati svi oni koji su već poslovali s Gradom Rijekom kao javnim naručiteljem u
ponudi svojih roba i usluga vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te u ponudi
svojih radova vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Stoga se Grad Rijeka u navedenom Savjetovanju osim građanima
i općoj javnosti obraća i gospodarskim subjektima različitih djelatnosti koji
su do sada već sklapali ugovore s Gradom Rijekom u određenim vrijednosnim
pragovima jednostavne nabave (vrijednosti do 20.000 kn, vrijednosti do 100.000
kn, vrijednosti do 200.000 kn za robu i usluge, odnosno do 500.000 kn za
radove).

Ovo Savjetovanje je prilika da se razmotri jesu li rješenja
predložena Pravilnikom optimalna, usporavaju li postupak nabave, čine li ga
transparentnim i sl.

Svoje prijedloge vezane uz Pravilnik o jednostavnoj nabavi
zainteresirana javnost može poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje
dostupan na stranicama E-konzultacija
u wordu, pdf-u i online formi.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će
pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim
prijedlozima kao i razlozima eventualnih neprihvaćanja i to Izvješće bit će
također objavljeno stranici E-konzultacija.