Pripremljena su tri letka, „Nisi siguran/na hraniš li se pravilno?“, „Recept za promjenu navike hranjenja” i “Negiranje – najbolji prijatelj poremećaja hranjenja“, koji mladima mogu pomoći u usvajanju pravilnih navika i ispravljanju nepravilnih navika hranjenja i te ih informirati o rizicima i posljedicama poremećaja hranjenja.

Zamjenik gradonačelnika Rijeke Goran Palčevski, ujedno i specijalist pedijatrijske gastroenterologije, izrazio je uvjerenje da će ovi leci, utemeljeni na znanstveno i stručno provjerenim činjenicama, biti korisni mladima, ali i njihovim roditeljima te svima koji se bave mladima.

Često se, kad se govori o nepravilnoj prehrani, govori o poremećajima hranjenja kao što su anoreksije i bulimije, ali treba reći pretjerana tjelesa masa je daleko veći javno-zdravstveni problem. Ljudi su svjesni problema s prekomjernom tjelesnom težinom, svjesni su potrebe provođenja zdrave prehrane, međutim u svakodnevnom životu to je teško provedivo“, kazao je zamjenik Palčevski, naglašavajući kako se kako promjena prehrambenih navika ustvari predstavlja promjenu načina ponašanja i razmišljanja obitelji i okoline.

Karla Mušković, Goran Palčevski i dr. sc. Greta Krešić

Karla Mušković, Goran Palčevski i dr. sc. Greta Krešić

Pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković podsjetila kako je istraživanje provedeno 2006. godine pokazalo da čak 61% posto Riječana od 15 do 30 godina odstupa od normalnih vrijednosti indeksa tjelesne mase.

Jedna od autorica letaka je i dr. sc. Greta Krešić, voditeljica Katedre za hranu i prehranu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, koja se zavalila Gradu Rijeci na ukazanom povjerenju i na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji.

„Kao stručnjaku i Riječanki iznimno mi je drago da Grad Rijeka prepoznaje važnost pravilne prehrane mladih, s obzirom da znamo da prehrambene navike usvojene u mladosti često ostaju i kasnije. Naime, gotovo 70% osoba koje su pretile u mladosti ostat će pretile i kasnije i samim time predisponirane su za pojavu cijelog niza kroničnih nezaraznih bolesti“, kazala je dr. sc. Krešić.

Olakšati mladima usvajanje i održavanje navika pravilne prehrane

Kako je kazala dr. sc. Krešić, kod osmišljavanja letaka i predavanja za stručne suradnike koja su im prethodila, krenuli su pretpostavke da je mladima među ogromnom količinom dostupnih podataka teško prepoznati za njih dugoročno najbolje, ali i da živimo u dobu koje ne pogoduje zdravim prehrambenim navikama, okruženi velikom količinom jeftine, lako dostupne i nutritivno neuravnotežene prehrane.

Ponukani tim dvjema činjenicama, tijekom pripreme edukacije ideja nam je bila mlade ne samo uputiti u načela i važnost zdrave prehrane, nego prvenstveno mlade, ali i onima koji se o njima skrbe uz roditelje, uputimo na vrlo jednostavan alat koji mogu svakodnevno koristiti, a to je nutritivna deklaracija. To je informacija koja se nalazi na svakoj deklaraciji hrane i njezinim čitanjem i razumijevanjem svatko od nas, a pogotovo mladi, može uistinu učiniti kvalitetan prehrambeni odabir“, kazala je dr. sc. Krešić.

Letak „Nisi siguran/na hraniš li se pravilno? usmjerava mlade na pravilnu prehranu. Odgovarajući na šest pitanja: što trebam jesti, koliko, kada, gdje, s kim i zašto, mladi mogu doći do jednostavnog odgovora o ispravnosti svojih prehrambenih navika ali ujedno i naputaka o tome što bi u svojim prehrambenim navikama trebali usvojiti ili zadržati.

Letak „Recept za promjenu navike hranjenja“ donosi praktične savjete kojima se nepravilna navika hranjenja može promijeniti u pravilnu.

Letak „Negiranje – najbolji prijatelj poremećaja hranjenja“ donosi informacije o najčešćim poremećajima hranjenja, njihovim rizicima i posljedicama te o tome gdje potražiti pomoć ako dođe do problema u poremećaju hranjenja.

Svaki letak tiskan je u 2000 primjeraka i do kraja godine bit će distribuiran zainteresiranim srednjoškolskim i drugim ustanovama na području Rijeke  i okolice.

Također, letci su dostupni i u digitalnoj formi na mrežnoj stranici Grada Rijeke, a uskoro i na Facebook stranicama Grada Rijeke i portala svejeok.hr.

Na ovaj način mladim ljudima će u svakom trenutku biti dostupne točne i stručne informacije koje će im pomoći u svim izazovima u usvajanju i u održavanju navika pravilne prehrane, odnosno informirati ih da je važno je hraniti se redovito, količinski umjereno, raznoliko i uravnoteženo, baviti se sportom, ne prihvaćati bezrezervno trenutne društvene standarde vezane uz izgled, naučiti prihvaćati vlastitu sliku tijela, razvijati samopoštovanje i otpornost na stres, te se okružiti ljudima koji su pozitivan primjer i podrška.

Edukativna predavanja za stručne suradnike srednjih škola i učeničkih domova

Promotivno-edukativni letci ujedno su nastavak projekta edukacije i promocije pravilne prehrane među mladima kao važnog preduvjeta cjelokupnog zdravlja u budućnosti.

U sklopu projekta, u veljači ove godine, u organizaciji Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke održan je ciklus edukativnih online predavanja pod nazivom „Pravilna prehrana mladih“ namijenjenih stručnim suradnicima srednjih škola i učeničkih domova. Sudionici edukativnih predavanja dobili su recentne i pouzdane informacije te korisne upute koje mogu koristiti u svom svakodnevnom radu kao i u razvijanju novih edukativnih projekata za mlade s kojima rade.

Predavanja su održale prof. dr. sc. Greta Krešić, voditeljica Katedre za hranu i prehranu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, psihologinja Marina Njegovan iz zdravstvene ustanove Thalassotherapia Opatija, te prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Leci su pripremljeni su u sklopu aktivnosti usmjerenih na zdravlje mladih u okviru Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Promocija pravilne prehrane jedan od važnijih prioriteta Grada Rijeke

Grad Rijeka u suradnji s brojnim ustanovama i udrugama provodi čitav niz zdravstvenih, edukativnih i sportskih programa kojima se nastoji osvijestiti važnost zdravog načina života i prehrane među građanima svih životnih dobi, a  prvenstveno među djecom i mladima.

U Dječjem vrtiću Rijeka se još od 1983. godine, kada je potpisan prvi ugovor s tadašnjim Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-a, intenzivnije  pristupilo uvođenju zdravih namirnica. Zdravstvene voditeljice Dječjega vrtića Rijeka u suradnji s Odjelom prehrane Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo izrađuju sezonske jelovnike koji moraju zadovoljiti optimalan unos prehrambenih tvari.

Za djecu osnovnoškolskog uzrasta, a s ciljem učinkovitijeg planiranja aktivnosti usmjerenih k prevenciji zdravstveno rizičnih ponašanja i njihovih negativnih posljedica te promociji ponašanja korisnih za zdravlje djece, u suradnji s Katedrom za hranu i prehranu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilišta u Rijeci, izrađena je brošura “Jedi kao ja” s preporukama o pravilnoj prehrani djece osnovnoškolske dobi koja je građanima dostupna i na web stranicama Grada Rijeke.

Također, s ciljem promocije zdravlja i zdravog načina života, Grad Rijeka omogućava građanima besplatne mogućnosti rekreacije i bavljenja sportom u gradskim sportskim objektima, obnovljenim šetnicama i igralištima.

Jedan od nedavno pokrenutih projekata i je portal Strit Fitness kojem je cilj je potaknuti upravo mlade na redovito i pravilno bavljenje sportskom rekreacijom na 25 postojećih riječkih vježbališta na otvorenom. Vježbališta su opremljena s ukupno oko stotinjak fitness sprava za istezanje, snagu i kardio-vježbe a građani ih mogu koristiti besplatno i bez vremenskog ograničenja. Također, putem QR kodova koji se nalaze na vježbalištima, dostupni su im  i plan treninga za svaku lokaciju s obzirom na sprave koje se na lokaciji nalaze te demonstracija pravilne izvedbe vježbi.