Ovim Sporazumom između Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci definira se zajedničko osiguravanje potrebnih financijskih i ljudskih resursa, te opreme i podrške za kontinuirano održavanje rada na osiguravanju nasljeđa i održivosti DeltaLaba, koji će nastaviti svoje djelovanje kroz provođenje poslijediplomskog specijalističkog studija Urbani studiji. Posebnu pažnju DeltaLab će, između ostalog, posvetiti suradnji između Sveučilišta i Grada Rijeke te promišljanju urbanih razvojnih procesa.

Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam – DeltaLab osnovan je 2018. godine kao multidisciplinarni istraživački, obrazovni i projektni centar čiji je prvi zadatak bio osmisliti i provesti programe programskog pravca „Slatko i slano“ u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Potpisivanje Sporazuma o suradnji između Grada Rijeke i Sveučilišta na osiguranju daljnjeg rada DeltaLaba

Sporazum su potpisali rektorica Prijić-Samaržija i gradonačelnik Filipović

Nakon niza provedenih projekata u sklopu EPK, u 2022. godini DeltaLab je nastavio svoje djelovanje pokretanjem jednog novog programa – interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija naziva „Urbani studiji“ i projekta „Žilavi Kampus“.

Riječki gradonačelnik Marko Filipović iskazao je zadovoljstvo nastavkom suradnje na ovom projektu istaknuvši riječko Sveučilište kao predvodnika u Hrvatskoj što se tiče inovativnog pristupa znanju i obrazovanju. „Grad Rijeka i Sveučilište uspješno surađuju na čitavom nizu projekata, a pratimo i aktivnosti našeg Sveučilišta u YUFE networku, odnosno mreži koja okuplja značajan broj respektabilnih europskih Sveučilišta. Veliki su napori uloženi u internacionalizaciju pozicije riječkog Sveučilišta što doprinosi tome da i strani studenti odabiru naše Sveučilište kao mjesto svog studiranja čime se naš grad također razvija. Vjerujem kako kroz projekte u suradnji s DeltaLabom imamo aktivnu ulogu u sagledavanju našeg grada ne samo kroz prizmu urbanizma i arhitekture već i u sociološkom, demografskom i kulturološkom smislu“, rekao je gradonačelnik.

Sporazum o suradnji, utvrđeno je među ostalim da je 2019. godine Grad Rijeka Sveučilištu izdao Suglasnost za korištenje dijela prostora zgrade Ivex na Delti, bez naknade, s trajanjem do 31. prosinca 2024. godine, radi nastavka uspješne suradnje sa Sveučilištem te razvoja interdisciplinarnog sveučilišnog centra Deltalab te da će se u navedenom prostoru provoditi nastava i rad sa studentima te javni i rezidencijalni programi, do navedenoga roka, odnosno do primopredaje zgrade Lučkoj upravi, ukoliko se ista dogodi prije isteka roka.

Također, Sporazum uključuje i odrednice o zajedničkom radu Grada Rijeke i Sveučilišta na osiguravanju potrebnih resursa za kontinuirano održavanje rada DeltaLaba kroz osiguravanje sredstava u proračunima ili na drugi odgovarajući način, i to tako da će Grad Rijeka sufinancirati program rada u iznosu od najmanje 100.000,00 kuna godišnje u 2022., 2023. i 2024. godini, a Sveučilište u Rijeci osiguravat će ljudske kapacitete, opremu te znanstvenu, stručnu i operativnu podršku te daljnja nedostajuća sredstava za rad DeltaLaba.

Potpisivanje Sporazuma o suradnji između Grada Rijeke i Sveučilišta na osiguranju daljnjeg rada DeltaLaba

Nadalje, Sporazumom je definirano da će posebnu pažnju Deltalab posvetiti suradnji između Sveučilišta i Grada Rijeke te promišljanju urbanih razvojnih procesa, da će u svom radu DeltaLab surađivati unutar znanstvene i obrazovne zajednice, s gospodarstvom, s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, s potpornim institucijama i sa svom ostalom zainteresiranom javnošću, na transparentan i uključiv način. Organizacijsku, financijsku i drugu pomoć djelovanju DeltaLaba, osim Grada Rijeke, moći će osiguravati i druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i druge institucije ili gospodarski subjekti koji imaju interes za suradnju i žele podržati rad DeltaLaba.

„Kroz projekte DeltaLaba naša je ideja bila mobilizirati snagu kolektivne inteligencije Sveučilišta kako bismo razvijali i promišljali grad u njegovim najrazličitijim aspektima, od industrijske baštine pa sve do šireg strateškog razvoja grada u brojnim područjima. DeltaLab jest centar za urbanizam i arhitekturu i fokusiran je na ta područja, ali to je prije svega jedan centar koji je okupio i umjetnike i povjesničare umjetnosti i filozofe i politologe“, rekla je rektorica Sveučilišta Snježana Prijić-Samaržija. Dodala je da je nastavak ovog projekta naslijeđe projekta Europske prijestolnice kulture. „Sinergija koja se oko tog projekta stvorila i koja se sada nastavlja može pomoći i Gradu Rijeci da na jedan novi način, kroz moderniji pristup visokog obrazovanja i istraživanja razmišlja i propituje načine na koje bi se naš grad u budućnosti trebao razvijati i kako bi on mogao izgledati“, zaključila je rektorica.

Potpisivanju ugovora nazočili su i zamjenik gradonačelnika Goran Palčevski, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Marta Žuvić te prorektorica za digitalizaciju i razvoj Senka Maćešić kao i djelatnice Centra – Morana Matković i Ida Križaj Leko.

Urbani studiji promišljat će prostor grada

Urbani studiji su interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij pri Sveučilištu u Rijeci te platforma za progresivan pristup u proučavanju, promišljanju i djelovanju na prostor grada. Studij je namijenjen osobama sa završenim diplomskim studijima iz Hrvatske i inozemstva koje imaju sklonost prema interdisciplinarnom, istraživačkom i projektnom radu te praktičnu pozadinu u disciplinama srodnima programu studiju – određene tehničke i humanističke znanosti, vizualna umjetnička područja, te discipline koje omogućavaju sagledavanje prostora kroz ekonomske, pravne i geografske pokazatelje.

Studij se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku uz mentorstvo internacionalnih stručnjaka i traje 3 semestra. Posljednji semestar je namijenjen izvedbi završnog rada, nakon čega slijedi javna prezentacija. Po završetku studijskog programa stječe se 90 ECTS bodova i titula sveučilišni specijalist/ica za urbane studije (univ. spec. stud. urb.).

Svaka generacija polaznika Urbanih studija bavit će se konkretnom urbanom problematikom, suočavat će se sa stvarnim potrebama suvremenog grada i prostora, te poželjnim i mogućim budućnostima na specifičnoj lokaciji. Prva generacija studenata/ica kreće sa studijem u akademskoj godini 2022/2023. i prvi temat koji će se obrađivati je “Žilavi Kampus“.

Senka Mačešić, Snježana Prijić-Samaržija, Marko Filipović, Goran Palčevski i Srđan Škunca

Senka Mačešić, Snježana Prijić-Samaržija, Marko Filipović, Goran Palčevski i Srđan Škunca

Nasljeđe EPK i dodane vrijednosti

Valja podsjetiti da je DeltaLab tijekom 2020. i 2021. godine realizirao niz programa koji su bili sastavnica projekta Europske prijestolnice kulture. Posebno se među tim programima ističe velika multimedijalna izložba „Fiume Fantastika: Fenomeni grada“ postavljena u prostoru bivšeg skladišta Exportdrvo na Delti tijekom 2020. godine, te publikacija „Fiume Fantastika“ objavljena na hrvatskom i engleskom jeziku 2021. godine.

Članovi DetlaLaba bili su i dio autorskog tima koji je osmislio i realizirao projekt hrvatskog paviljona „Togetherness / Togetherless“ za Venecijanski bijenale – 17. Međunarodnu izložbu arhitekture 2021. godine.

U tom kontekstu daljnji razvoj Deltalaba, kao i izgrađene zgrade u kvartu kulture u Benčiću te manifestacije koje su se nastavile održavati poput primjerice Tobogana ili Porto Etna, predstavljaju sve redom nasljeđe projekta EPK.

Dodana vrijednost je daljnji razvoj ovih lokacija, projekata i programa.

Fokus DeltaLaba, a tako i njegove sastavnice Urbanih studija, čine budućnost, hibridnost, žilavost, klimatske promjene, kriza resursa, situacije katastrofe, odnosi analognog i digitalnog, umreženost i migracije… Metodologija Urbanih studija bazirana je na interdisciplinarnom istraživanju i kolaboraciji, umrežavanju i kreativnosti, te na kritičkom promišljanju ustaljenih, ali i inovativnih arhitektonskih i urbanih normativa koji kreiraju otpornu i održivu (prostornu) budućnost. Kroz sadašnje i buduće obrasce urbanizacije, tehnološkog i inženjerskog napretka, društvenih, ekonomskih i geopolitičkih promjena te promjena unutar struke, program Urbanih studija platforma je za izravno uključivanje u te transformacije.

Projekt Žilavi Kampus

Projekt Žilav Kampus (Resilient Campus), koji je ujedno i prvi temat Urbanih studija, zaseban je dio inicijative Sveučilišta u Rijeci naziva „Zelena tranzicija Sveučilišta u Rijeci“ i projekta „Zeleni Kampus“ kojem je fokus na vanjskim prostorima Kampusa, s ciljem zadovoljavanja potreba studenata, ali i svih drugih korisnika prostora. Projekt se provodi od 2022. do 2025. godine i to kroz 3 razine – stratešku  čiji je rezultat dokument strategije o žilavosti Kampusa; arhitektonsku čiji će rezultat biti vidljiv u uređenju fizičkog prostora Kampusa, te edukativnu koja se provodi kroz Urbane studije u obliku temata za prve generacije studenata.

Ključni pojmovi kojima se promišljanje o projektu i sam projekt provode su žilavost odnosno otpornost, prilagodljivost i promjenjivost, zatim hibridni par odnosno skladan simbiotički odnos dvije komponente od kojih jedna odgovara na potrebe društvene zajednice dok druga odgovara na krizu resursa te na pojam  reupotrebe odnosno metodologije ponovnog korištenja postojećih sirovina, materijala, readymade dijelova ili pak čitavih objekata.