škola, učenje, edukacija, knjiga

Ovaj
je program usklađen sa Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke
2013.-2020., a pokrenut je po uzoru na stipendiranje književnog
stvaralaštva koje na nacionalnoj razini provodi Ministarstvo kulture RH.

 
Ove godine je u gradskom proračunu za poticanje književnog
stvaralaštva osigurano 45.000,00 kn što je iznos jednak prošlogodišnjem.

 
Okvir provođenja ovog programa leži u činjenici da književno
stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj nije profesionalizirano i nije
tržišno isplativo zbog niskog stupnja zainteresiranosti čitatelja za
hrvatsko književno stvaralaštvo, zbog niske kupovne moći čitatelja,
previsokih cijena krajnjeg proizvoda, knjige, te relativne medijske
nezainteresiranosti za hrvatsku književnu produkciju. Većina hrvatskih
nakladnika koji su trenutno u izrazito lošoj poziciji, na hrvatsku
književnu produkciju gleda uglavnom kao na financijski teret i ne vidi u
njoj tržišni potencijal niti od nje teže napraviti tržišno uspješan
proizvod. Nadalje, hrvatskim književnim stvarateljima do prije godinu
dana nije bilo čak niti priznato akademsko zvanje. Sve ovo pisce i
spisateljice stavlja u poziciju da se književnim radom moraju baviti
amaterski i u slobodno vrijeme, a to istovremeno usporava razvoj
stvaralaštva i  svodi ga u okvire tek osobnog angažmana. Odgovor na taj
problem ponudio je tim pisaca i spisateljica iz Društva hrvatskih pisaca
predlažući svojedobno Ministarstvu kulture uvođenje stipendiranja
književnog stvaralaštva što je Ministarstvo i prihvatilo.
 
Riječko
književno stvaralaštvo u istoj je situaciji te do prije nekoliko godina
nije bilo direktno poticano novčanim iznosom nego je uvijek bio potican
krajnji proizvod književnog stvaralaštva, a to je knjiga. Kako bi
odgovorio na potrebe daljnjeg razvoja riječkog književnog stvaralaštva,
Grad Rijeka je prošle godine krenuo s pilot projektom poticanja
književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, prateći pozitivan trend
Ministarstva kulture.  Unatoč  otežanim isplatama iz gradskog proračuna,
prošlogodišnji je pilot-projekt ipak polučio interes pisaca i
spisateljica te uspjeh u provedbi pa je odlučeno da se realizacija
nastavi i u 2015. godini, s istim ukupnim iznosom predviđenim u planu
proračuna.
 
Pisci i spisateljice se na Javni poziv mogu
prijaviti putem elektroničkih prijavnica, na isti način na koji se
prijavljuju na poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi. U
prijavama će se bodovati kvaliteta oglednog rukopisa, koncept djela,
profesionalne reference autorice/autora, značaj programa za grad Rijeku i
potpisan ugovor s nakladnikom pri čemu ugovor s nakladnikom nosi
najmanje bodova, a najviše upravo kvaliteta oglednog rukopisa.
 
Prijave
se mogu podnijeti za dodjelu tromjesečne (15.000,00 kuna bruto) ili
polugodišnje (30.000,00 kuna bruto) potpore književnom stvaralaštvu.
 
Tekst Javnog poziva i svi ostali detalji odnosno propozicije prijava dostupni su na službenom portalu grada Rijeke,
a sam Javni poziv bit će otvoren 30 dana od dana objave što znači da se
zainteresirani pisci i spisateljice u tom razdoblju mogu prijaviti,
odnosno zatražiti potporu za svoje stvaralaštvo.
 
Praćenje
književnog stvaralaštva za koje se odobre potpore, provodit će se putem
Obrasca mjesečnog izvještaja koje će Odjelu gradske uprave za kulturu
dostavljati korisnici potpora.
Po isteku potpore i uplati
posljednjeg obroka potpore, korisnik potpore dužan je dostaviti rukopis
koji je u tom razdoblju napisan. Rukopis će u takvom obliku biti
dostupan članicama i članovima Gradske knjižnice Rijeka za čitanje u
elektroničkom obliku što će omogućiti autoru/autorici rukopisa dobivanje
povratne informacije od čitatelja, povezivanje s čitateljima,
unaprjeđenje rukopisa, stvaranja čitateljske baze za distribuciju
sadržaja kada djelo bude objavljeno.
 
Na prošlogodišnji
natječaj ja potpore književnom stvaralaštvu javilo se 18 pisaca i
spisateljica, a potpore za književno stvaralaštvo odobrene su Kristini
Posilović za rukopis “Duhovni zaborav”, Luki Murini za “Tihi rat” i
Igoru Belešu za “Od Vardara do Haaga”. Ova će djela uskoro, u dogovoru
Grada Rijeke i Gradske knjižnice Rijeka biti objavljena u elektroničkom
obliku i tako dostupna korisnicima Gradske knjižnice.
Ovim projektom
Grad Rijeka se još jednom potvrđuje kao sredina koja može adekvatno
odgovoriti na aktualne izazove iz područja kulture, u ovom slučaju
književne djelatnosti, kao sredina koja je spremna kreirati programe i
projekte što se s razumijevanjem stanja obraćaju potencijalnim
korisnicima. Pa ako se u okviru realizacije odnosno financiranja i
javljaju određene poteškoće i zastoji, prouzročeni prije svega
gospodarskim stanjem i sporijim punjenjem proračuna, ovakvi programi u
svojoj ideji pokazuju da Rijeka razumije kojim smjerom želi ići u
kontekstu kulturnog razvoja i koje vrijednosti na području kulture, a
ovdje književnosti, smatra bitnima.
 
Dodatno se zadovoljavanje
javnog interesa ovdje zaokružuje objavom rukopisa koji su nastaju uz
potpore piscima, odnosno cjelokupna se komunikacijska shema 
autor-djelo-čitatelj (pa i obratno!) ostvaruje zahvaljujući unaprijed
osmišljenoj suradnji s Gradskom knjižnicom kao kulturnom institucijom
Grada.
 
Pozivam Vas da putem Vašeg medija obavijestite sve
zainteresirane pisce i spisateljice da je Javni poziv otvoren do ­­­4.
travnja 2015. i pozovete ih da se prijave i zatraže potporu za svoje
književno stvaralaštvo.

 

Kalendar događanja