Na gradonačelnikovom kolegiju usvojen je Plan mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke, kojim se u narednih osam godina planira smanjiti manjak iz prethodnih godina u iznosu od 276,8 milijuna kuna.

Kako je istaknula pročelnica Odjela za financije Jasna Liker,  s obzirom na iskazani proračunski manjak, Državni ured za reviziju dao je preporuku za izradu programa mjera, na temelju čega je početkom 2017. godine
započeta analiza financijskog stanja i izrada smjernica i plana mjera za pokriće duga. Utvrđeni proračunski manjak planira se pokriti u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2026. godine, a plan uključuje 32 mjere, dinamiku pokrića, odnosno smanjenja manjka i obveza, kao i obveze nadležnih odjela gradske uprave.

Paket mjera

Smjernicama je definirano šest grupa mjera. Tako su u smjeru realnijeg planiranja proračuna donesene četiri mjere, s ciljem kvalitetnijeg upravljanja gotovinom i likvidnošću pet mjera, dok smanjenje obveza prema
državi uključuje dvije mjere. Dvije mjere se odnose na zadržavanje rashoda za zaposlene i naknade građanima i kućanstvima na postojećoj razini. Čak devet mjera odnosi se na povećanje prihoda gradskog proračuna, koji ne uključuje samo povećanje određenih prihoda, već i pojačanu aktivnost na naplati potraživanja,
dok je deset mjera usmjereno na smanjenje rashoda po različitim aktivnostima.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel kazao je kako je, s obzirom na složenost materije, priprema Plana mjera bila dugotrajna, a uključivala i angažiranje Instituta za javne financije kao vanjskog konzultanta
te stalne konzultacije s Ministarstvom financija.

„Svjesni smo odgovornosti za nadoknadu manjka, prije svega vodeći računa da ne narušimo redovno poslovanje gradske uprave, odnosno obveza grada prema djelatnosti školstva, predškolskog odgoja, komunalnih djelatnosti, kulture, sporta i drugih aktivnosti. Sve to dolazi u vrijeme kada su pojačana
izdvajanja za projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. godine, što znači da donošenje Plana nije bio nimalo lak zadatak“, kazao je gradonačelnik Obersnel, koji je upozorio da će se Plan morati korigirati dođe li do promjena zakona koji se odnose na funkcioniranje jedinica lokalne samouprave.

Iako je za donošenje Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke kao odgovorna osoba za izvršavanje proračuna nadležan gradonačelnik, informacija o donošenju ovog materijala bit će proslijeđena Gradskom vijeću, jer su vijećnici u više navrata izrazili zanimanje za donošenje paketa mjera za pokriće akumuliranog manjka gradskog proračuna.

U prvih šest mjeseci gradski proračun u plusu

Smjernice za smanjenje manjka i obveza već su se provodile kod realizacije proračuna za 2018. godinu. Izvješće o realizaciji proračuna Grada Rijeke pokazuje kako je u prvih šest mjeseci ove godine prihod iznosio
399,8 milijuna kuna ili 37,6% godišnjeg plana, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 376 milijuna kuna ili 35,5% godišnjeg plana. To znači da je od siječnja do  lipnja ostvaren višak prihoda u iznosu 23,8 milijuna kuna, od čega se 18,6 milijuna kuna odnosi na višak prihoda gradskog proračuna, a 5,1 milijuna kuna na višak prihoda proračunskih korisnika.