U školskoj 2018./2019. godini u 25 škola u Gradu Rijeci provodit će se program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada za učenike od 1. do 4. razreda. Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke,
dok dio troškova rada učitelja koji izvodi program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, ovisno o dohotku po članu kućanstva, snose roditelji, odnosno staratelji učenika.

Učenicima iz kućanstava koje ispunjavaju uvjete Socijalnog programa, Grad Rijeka tijekom školske godine subvencionira troškove marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola. Odlukom donesenom na posljednjem, 28. kolegiju gradonačelnika, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb za te će
učenike snositi i troškove rada učitelja koji izvode program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada.

Radi se o iznosu od 100,00 kuna mjesečno, koji će se isplaćivati osnovnim školama temeljem njihovih zahtjeva. Kako uvjete Socijalnog programa ispunjava oko 600 učenika, za prvo polugodište za ovu će se svrhu u
gradskom proračunu osigurati 240 tisuća kuna, odnosno oko 550 tisuća kuna na godišnjoj razini.

Grad Rijeka već 22 godine osigurava uvjete za provođenje svih programa. Posljednjih godina na godišnjoj razini izdvaja gotovo 7 milijuna kuna za sufinanciranje plaća učitelja koji izvode te programe. Posljednjih godina na godišnjoj razini izdvaja gotovo 7 milijuna kuna za sufinanciranje plaća učitelja koji izvode te programe.