Za Program uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja Grad Rijeka dobio je Nagradu “Gradovi za jednakost2 za osobito istaknutu praksu u području jednakosti koju dodjeljuju Hrvatski pravni centar i Udruga gradova u RH. Također, Rijeka je uz Gradove Zagreb i Pulu, dobila Nagradu za najbolje ocijenjenu praksu u području jednakosti.

Dodjela nagrada održana je u utorak, 22. listopada 2019., u Maloj vijećnici Hrvatskog sabora. Nagrade je u ime Grada Rijeke, preuzeo Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Rijeke.

Građanski odgoj i obrazovanje

S eksperimentalnim programom uvođenja predmeta Građanski odgoj i obrazovanje u sustav osnovnog školstva, Grad Rijeka je započeo tijekom školske godine 2016./2017. Povod za njegovo uvođenje bili su rezultati nacionalnih istraživanja koji su upozorili na nedostatno uključivanje mladih u zajednicu i nisku razinu političke informiranosti mladih u Republici Hrvatskoj, ali i istraživanje Grada Rijeke koje je upozorilo na isti trend. Stoga je Grad Rijeka ocijenilo da je uvođenje ovog predmeta najbolji odgovor na ova dva izazova.

Nakon implementacije u gotovo sve riječke osnovne škole, u sklopu koje su izrađeni udžbenici, pripadajuće mape i priručnike za učitelje, predmet Građanski odgoj i obrazovanje do sada je uvelo jedanaest drugih lokalnih jedinica u RH, a Rijeka naglašavajući važnost ovog programa za razvoj zajednice Grad Rijeka program besplatno prepušta drugim gradovima koji se odluče za njegovu primjenu.

Indeks “Gradovi za jednakost”

Hrvatski pravni centar i Udruga gradova, partneri na projektu Gradovi za jednakost, izradili su Indeks “Gradovi za jednakost” namijenjen gradovima koji žele unaprijediti svoju praksu u području promicanja jednakosti.

Indeks omogućava gradovima da procijene vlastiti učinak u ovom području i tako dijagnosticiraju razinu svoje postojeće prakse pomoću dvanaest pokazatelja. Ovi pokazatelji
odnose se na način na koji grad unapređuje jednakost kroz svoje funkcije nositelja demokracije na lokalnoj razini, pružatelja javnih usluga i poslodavca, te kroz uključivanje građana.

Indeks se zasniva na upitniku za samoprocjenu. U svakom od dvanaest indikatora opisane su tri moguće razine prakse grada u ovom području: ona gdje još nije bilo znatnijih pokušaja; ona gdje su načinjeni početni koraci i ostvarena određena razina prakse; te treća razina, koja znači da u gradu već postoji napredna praksa koja daje opipljive rezultate u području jednakosti.

Ispunjene upitnike pregledao je i ocijenio Odbor za nagradu, sastavljen od stručnjaka iz područja upravljanja gradovima i iz područja jednakosti.

Nagradu „Gradovi za jednakost“ dobili su po tri najbolje ocjenjena grada u kategorijama velikih i malih gradova (sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).