Google Transit je usluga koja na Google kartama omogućava korisniku jasan prikaz putovanja do željene destinacije, to jest navodi vrijeme polaska javnog prijevoznog sredstva te sve stanice od polazne točke do odredišta. Na taj se način korisnika dovodi do najbliže stanice polaska autobusa te mu se pomaže pratiti put od stanice do stanice.

Kako bi se ovakva usluga uspjela realizirati Autotrolej je ustupio pristup sveobuhvatnoj bazi podataka o svim rutama, voznom redu i ostalim nužnim podacima. Nakon uspješne suradnje s Googleom na pripremi i obradi podataka o linijama, Rijeka je dobila Google Transit opciju i za autobuse.

Od sada građani i svi posjetitelji Rijeke prilikom pretraživanja lokacija na Google karti imaju dostupan prikaz kako do odredišta doći autobusom. Informacijama o prijevozu pristupa se putem Google karti, gdje je potrebno kliknuti „Upute“, upisati polaznu točku i odredište bilo kao adresu ili ime lokacije te potom odabirati ikonu „Javni prijevoz“.

Ova će usluga još više doprinijeti poboljšanju dostupnosti putnicima Autotroleja iz razloga što Google Transit uz prikazivanje jasne rute autobusa, preostalo vrijeme do njegova dolaska te sve usputne stanice, povezuje korisnika i s mrežnom stranicom Autotroleja koja nudi još detaljnije informacije u uslugama i cijenama.

Autotrolej kao inicijator projekta, uz Exevio, planira omogućiti Google Transit korisnicima praćenje kretanja javnog prijevoza u realnom vremenu s preciznom projekcijom dolazaka autobusa.

Kalendar događanja