Ideju i koncept projekta opisuje profesor Borislav Božić:

“Optimizam sadržan u izrečenom život je lijep želimo
interpretirati  fotografskom slikom.
Pojedinac je danas dezorijentiran i obeshrabren zbog ekonomske situacije i sve
većeg pritiska korporativnog kapitala. Takvog „ obeznađenog“ pojedinca vrbuju
sadržaji plasirani kroz medije koji nude iluziju života. Ovakva situacija
stvara depresivna stanja društva. Mi želimo pozitivno i afirmativno razmišljati
i djelovati. Želimo fotografskom slikom kao moćnim medijem slati poruku ŽIVOT
JE LIJEP! Može li se fotografskom slikom afirmativno i pozitivistički misliti?
Može li se fotografskom slikom „hvatati“ 
stvarnost  na način da
interpretira činjenicu da život doista jest lijep? Mogu li se pronaći vizualne
senzacije koje će slati poruku ili emanirati duh pozitivizma na razini
osjećanja i spoznaje ŽIVOT JE LIJEP? 
Može i mogu…”

Jedan od ciljeva ovog projekta je pravilan metodički
tretman i pristup fotografskom stvaralaštvu kao bilo kom drugom likovnom
području. Autori mogu snimati s bilo čim – analognim aparatom, camerom
obscurom, najnovijim digitalnim aparatom, bilo kakvim mobitelom… Cilj je
napraviti fotografsku sliku ili niz fotografskih slika koje će na najbolji
način interpretirati temu. Želja je organizatora dobiti fotografiju koja
svjedoči, koja kroz duh mladog čovjeka odjekuje s onim ŽIVOT JE LIJEP!

Najboljem mladom autoru organizirati će se samostalna
izložbu u Galeriji Principij u Rijeci.

Propozicije natječaja i prijavnica su na linku.