U Atletskoj dvorani Kantrida održana je prezentacija projekta “Ri move”, sportske škole Grada Rijeke, koji se za sada provodi u šest riječkih osnovnih škola s namjerom širenja i na ostale škole.

U sklopu projekta provode se programi iz atletike,
gimnastike i juda. Programi obuhvaćaju učenje bazičnih vještina koje utječu na
tjelesni i psiho-socijalni razvoj djece te poticanje tjelesne aktivnosti i
zdravog načina života, a namijenjeni su učenicima od 1. do 4. razreda osnovne
škole.

U Atletskoj dvorani Kantrida održana je prezentacija projekta “Ri move”, sportske škole Grada Rijeke, koji se za sada provodi u šest riječkih osnovnih škola s namjerom širenja i na ostale škole.Program se provodi u školama, u školskoj dvorani za vrijeme
produženog boravka odnosno cjelodnevne nastave, a provode ga educirani treneri
iz svake sportske grane i poznati riječki sportaši.

Program je besplatan za sve polaznike budući da ga financira
Grad Rijeka, a provodi putem Zajednice sportskih udruga grada Rijeke „Riječki
sportski savez“. Obuhvaća upoznavanje učenika sa svim sportovima i osnovama
zdravog života uz poseban naglasak na zdravu prehranu.

Prezentaciji projekta nazočila je Vera Begić Blečić,
pročelnica Odjela za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke.