Europska komisija Gradu Rijeci odobrila sufinanciranje projekta INCA

Projekt se sufinancira kroz program CIP ICT PSP –
Program Unije namijenjen promicanju suradnje između država članica u
različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU. Projekti
financirani kroz program CIP ICT PSP ima za cilj implementirati
inovativne usluge koja se temelje na korištenje
informacijsko-komunikacijskih tehnologija u javnom ili privatnom
sektoru. Kako je pojasnila savjetnica riječkog gradonačelnika Suzana
Belošević Romac, Grad Rijeka je među vodećim institucijama u Hrvatskoj
što se tiče odobrenih projekata iz programa FP7 i CIP, u sklopu kojeg se
odobravaju veća sredstva nego kad se radi o “nacionalnim” programima
EK.

U projektu sudjeluje jedanaest partnera iz četiri zemlje –
Španjolske, Cipra, Latvije i Hrvatske. Osim Grada Rijeke partner iz
Hrvatske je i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Projekt će
trajati 36 mjeseci.

Osnovni je cilj projekta učiniti
dostupnijim socijalne i zdravstvene usluge za ovu ciljanu skupinu,
odnosno povezati socijalne i zdravstvene usluge kroz umrežavanje
pružatelja ovih usluga. Prva aktivnost na projektu i povezivanju
institucija je već započela, odnosno osnovana je Lokalna akcijska grupa,
koja okuplja sve pružatelje usluga iz područja zdravstva i socijalne
skrbi, te održan prvi sastanak, na kojem su istaknuti problemi s kojima
se institucije susreću u svom radu. Slijedi izrada protokola, odnosno
popis svih usluga koje bi bile uključene u aplikaciju, a iz kojeg bi sve
institucije na jednom mjestu mogle doći do informacija o svim, za skrb o
ciljanoj skupini, dostupnim zdravstvenim i socijalnim uslugama.

Inculusive Introduction od Integrated Care

Posljednja
aktivnost na projektu odnosi se na promotivnu i informativnu kampanju
namijenjena starijim osobama, u čemu će se ovaj projekt naslanjati na
neke već postojeće usluge, kao što su računala u klubovima starijih
osoba. U sklopu kampanje održavat će se sastanci i radionice o tome kako
sačuvati mentalno zdravlje.

Riječki gradonačelnik Vojko
Obersnel izrazio je zadovoljstvo što su Gradu Rijeci odobrena sredstva u
još jednom europskom projektu, a posebice što se radi o projektu 
namijenjenom starijim od 65 godinama, odnosno animiraju što većeg broja
institucija, ali i izvaninstitucionalnih partnera u uključivanje u skrb i
prevenciju duševnih bolesti starijih osoba.

“Problem osoba starijih
od 65 godina koje boluju od duševnih bolesti i poremećaja ponašanja u
budućnosti će se dodatno aktualizirati, budući da je u Europi, a Rijeka u
tom segmentu prati europske trendove, životni vijek sve dulji, a prati
ga relativno nizak natalitet pa Eurostat procjenjuje kako će za 20
godina u Europi udio starijih od 65 godina u stanovništvu biti oko 30%,”
kazao je gradonačelnik Obersnel.

Kalendar događanja