Ovaj projekt, što ga vodi tvrtka Novi turizam d.o.o., ima i dugoročni cilj – oživljavanje riječkih plaža, posebno kvarta Kantrida, kulturno-umjetničkim programima u svrhu kvalitetnije kulture življenja, pružanja mogućnosti građanima da se uključe i daju svoj doprinos u stvaranju kulture te stvaranju uvjeta za razvoj specifičnog vida urbanog turizma. Osim kulture i umjetnosti, program donosi i teme ekološkog, socijalnog i humanitarnog karaktera.

U prilogu pogledajte performanse Slavena Tolja, Gilda Bavčevića i Jusufa Hadžifejzovića.