U uređenju okoliša dječije bolnice svoj volonterski doprinos dali su: udruženje vozača Autotroleja, plesna skupina “Salsero”, osnovna škola Kantrida, udruga “Smart”, “Yoga” Đurđica Kovačić, penzići-Srdoči, udruga Rusina i Ukrajinaca sa volonterkom iz Njemačke-Peggy Marks, “Cufići”,  VMO Kantrida i građani MO Kantrida.

Vremenske prilike bile su idealne stoga je uređen dosada najveći dio okoliša bolnice.