Edukacija i integracija

Glavni razvojni cilj Projekta je sveobuhvatan.
Odnosi se na unapređenje akademskog uspjeha  djece – učenika iz nužnog
smještaja, s ciljem razvoja njihovih kreativnih potencijala. 

Raditi s
romskim majkama s ciljem da se više uključe u podršku obrazovanju svoje
djece, a zagovarat će se i voditi računa o usklađivanju pojedinih
propisa i zakona. 
  
Ovaj program u Mjesnom odboru Škurinjska
Draga provode psihologinje Borka Babić i Marta Madej.

Realizacija
programa je započela jučer a provodit će se na način da će se održavati
mjesečni sastanci s roditeljima – majkama u prostoru Mjesnog odbora. 

(D.I.)